WednesDaily: boerentroonrede 2024

The Optimist 17 jan 2024 Natuur & Milieu

Meine Koopmans Novalishoeve Texel: ‘Zolang stikstof is opgenomen in de levensprocessen is het nooit schadelijk’

Mede in het kader van 100 jaar biodynamische landbouw werd de openingstoespraak van de BioKennisweek gehouden door Meine Koopmans van de Novalishoeve op Texel. Gezeten op de hiervoor speciaal ontworpen boerentroon, werd deze toespraak uitgezonden als opening van de van de week. In de toespraak gaat Meine in op het leren waarnemen van levensprocessen en hoe hij op basis daarvan een florerend bedrijf heeft vormgegeven. Het is een holistisch bedrijf met onder andere veeteelt, akker- en tuinbouw, een zorgtak, restaurant, winkel, ijsmakerij, bakkerij en oesterzwammenteelt. Alles staat in nauwe verbinding met de lokale gemeenschap.

Hij doet een oproep om anders naar het stikstofdossier te kijken. Daarmee verwoord hij wat verschillende organisaties in de biologische sector roepen. Zij vinden dat alle betrokken partijen naar de voedselketen in het geheel moeten kijken. Veel zijn dan ook voorstander van kringlooplandbouw: een landbouwvorm die in balans is.

‘Om de rol van stikstof in de landbouw te begrijpen is het noodzakelijk om naar levensprocessen te kijken. Stikstof is onderdeel van allerlei levensprocessen, het is zelf een levensproces. Wij hebben het vaak over ammoniak en nitraat, in werkelijkheid vormen deze verbindingen stadia uit het levensproces. Zolang stikstof is opgenomen in levensprocessen is ze nooit schadelijk. Wij hebben door de huidige manier van boeren en ons doen en laten in de samenleving dit kringloopproces dusdanig verstoord dat het flink uit de hand loopt.’

Als je je verbindt en kennis neemt met de werkelijke loop van het stikstof proces kom je op antwoorden als dieren houden op strooisel, want via die koolstof bindt de stikstof. Door omzettingen en compostering ontstaat er een substantie die geschikt is om over de akkers en weilanden te verspreiden en de bodem te voeden. In deze vorm is er nauwelijks sprake van vervluchtiging of uitspoeling. De stikstof kan zijn levensproces vervolgen in de plantengroei daarna in de dierenwereld,  de mens en de atmosfeer.’

‘Ik vind het erg verontrustend dat wij een dergelijk probleem niet benaderen als een levensproces en proberen technische oplossingen te vinden die de overtollige stikstof proberen af te vangen.’

Nieuwsgierig naar de gehele Boerentroonrede van Meine Koopmans, hij is terug te zien op www.bioacademy.nl

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie