Wachtlijsten in GGZ eindelijk serieus aangepakt

The Optimist 20 jul 2017 Gezondheid

De stem van patiënten, naasten en ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt eindelijk gehoord: er is afgelopen week een bestuurlijk akkoord gesloten waarmee concrete stappen worden gezet in het terugdringen van de wachtlijsten.

Zo komen er meer opleidingsplekken voor in de ggz gespecialiseerde verpleegkundigen. Daarnaast worden de mogelijkheden voor e-health uitgebreid. Op die manier kan de behandeling al deels worden begonnen terwijl mensen nog op een wachtlijst staan.

Het Landelijk Platform Psychische Gezondheid MIND zet zich al jaren in om de wachtlijstproblematiek in de GGZ hoog op de bestuurlijke agenda’s te krijgen. In uitzendingen van onder andere Nieuwsuur, NOS-journaal, Kassa en Hart van Nederland zijn schrijnende verhalen getoond van mensen die soms langer dan een jaar wachten op een behandeling, met alle negatieve gevolgen van dien.

MIND heeft steeds benadrukt dat wachtlijsten een probleem van mensen is en niet alleen van aanbod, geld en cijfers. Een maand geleden voerde het platform grootschalig actie met ‘Last Man Standing’: meer dan 100 mensen stonden zes uur op een paal in het Markermeer om aandacht te vragen voor de te lange wachtlijsten en zich solidair te tonen met alle mensen die onder de lange wachtlijsten te lijden hebben.

Er zijn verschillende normen voor wachttijden binnen het hele GGZ-behandeltraject. Zo is het streven dat er tussen het eerste telefoontje en de eerste afspraak niet meer dan vier weken zit. Momenteel is deze wachttijd bij bepaalde groepen patiënten nog enkele weken langer.

Bron: MIND
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Reacties zijn gesloten.