Vraag gerust een boek als cadeau

The Optimist 21 nov 2022 Zingeving

Hoeveel boeken kan een mens lezen? Waarschijnlijk minder dan je zou willen. Geen nood; ook ongelezen boeken hebben een positief effect op je leven.

Statisticus Nassim Nicholas Taleb gelooft dat het ons leven verrijkt als we ons omringen met ongelezen boeken, omdat ze ons herinneren aan alles wat we niet weten. Hij stelt: ‘Gelezen boeken zijn veel minder waardevol dan ongelezen boeken. Je zult meer kennis en meer boeken vergaren naarmate je ouder wordt, en het groeiende aantal ongelezen boeken op de planken zal je dreigend aanstaren. Inderdaad, hoe meer je weet, hoe groter de rijen ongelezen boeken. Laten we deze verzameling ongelezen boeken een “antibibliotheek” noemen.’

Tsundoku

De Amerikaanse freelance-schrijver Kevin Mims vindt die  term ongelukkig gekozen: ‘Ik hou niet echt van Talebs term “antibibliotheek”. Een bibliotheek is een verzameling boeken, waarvan vele lange tijd ongelezen blijven. Ik zie niet in hoe dat verschilt van een antibibliotheek.’ Zijn voorkeur gaat uit naar een leenwoord uit Japan: tsundoku. Tsundoku is het Japanse woord voor de stapel boeken die je hebt gekocht maar niet hebt gelezen. Het is een combinatie van tsunde-oku (dingen laten opstapelen) en dukosho (boeken lezen). Het woord ontstond aan het eind van de 19e eeuw als satirisch grapje tegen leraren die boeken bezaten maar ze niet lazen. Tegenwoordig draagt het geen stigma meer in de Japanse cultuur, maar mag niet worden verward met bibliomanie, het obsessief verzamelen van boeken omwille van de verzameling (niet om ze uiteindelijk te lezen).

Voordelen

Feit is dat boekenbezit en lezen meestal goed samengaan. Diverse onderzoeken tonen dit aan, o.a. dat kinderen die opgroeien in huizen met 80 tot 350 boeken, als volwassenen beschikken over betere vaardigheden op het gebied van lezen, rekenen en informatie- en communicatietechnologie. Blootstelling aan boeken, aldus de onderzoekers, stimuleert deze cognitieve vaardigheden doordat lezen een onderdeel wordt van de routines en praktijk van het dagelijkse leven. Verder is aangetoond dat lezen stress kan verminderen, het de behoefte aan sociale contacten bevredigt, sociale vaardigheden en empathie versterkt en bepaalde cognitieve vaardigheden stimuleert.

Dus vraag de goede Sint gerust om een boek; het kan geen kwaad, ook al staat het alleen maar in een hoek.

 

Bron: Big Think

 

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie