SaturDaily: varkensnieren als mogelijke oplossing voor het orgaantekort?

The Optimist 7 okt 2023 Gezondheid

Voor het eerst hebben genetisch gemodificeerde varkensnieren een “levensondersteunende nierfunctie” geleverd. Dit is een eerste stap in het aanpakken van de wereldwijde crisis van het tekort aan donornieren. Wetenschappers zijn enthousiast en vinden het fascinerend dat ook gemodificeerde varkensnieren een normale en levensondersteunende nierfunctie kunnen bieden bij een mens.

De nieren zouden gedurende de zeven dagen van de studie goed functioneren. De onderzoekers van de University of Alabama hebben voldoende informatie verworven om dit ook te testen op mensen. Dit onderzoek werd uitgevoerd op een ontvanger die hersendood was. Als blijkt dat dit echt op mensen werkt zal dat het orgaantekort aanzienlijk verminderen. Nierziekte doodt elk jaar meer mensen dan borst- of prostaatkanker. Dit terwijl veel sterfgevallen voorkomen kunnen worden door een transplantatie.

De getransplanteerde varkensnieren produceerden binnen vier minuten urine. De varkensnieren bleven functioneren zoals ze zouden doen bij een levende mens gedurende de hele zeven dagen van de studie. Ook waren de nieren nog steeds levensvatbaar op het moment dat de studie werd afgerond. Genbewerking bij varkens om immuunafstoting te verminderen heeft orgaantransplantaties van varkens naar mensen mogelijk gemaakt. De natuurlijke levensduur van een varken is 30 jaar, ze zijn gemakkelijk te fokken en ze hebben organen van vergelijkbare grootte als mensen.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie