Tien wijken aardgasvrij in Hart van Brabant

The Optimist 19 sep 2017 Samenleving

De gemeente Tilburg gaat samen met het Tilburg Center for Regional Law and Governance (TiREG) van Tilburg University, coöperatie Hilverstroom, De Twee Snoeken en Bureau 77 aan de slag in de regio om tien wijken aardgasvrij te maken. Deze samenwerking heet ‘Sociaal Maatschappelijke Innovatie Labs Energieneutrale woningvoorraad Hart van Brabant (SMILE)’.

De partners krijgen 1,1 miljoen euro subsidie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. Het totale project heeft een omvang van 2,2 miljoen euro. Regio Hart van Brabant is coördinator van het project.

Hoe maak je een wijk aardgasvrij?

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, moet de gehele gebouwde omgeving in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent beter isoleren van huizen, scholen en kantoorgebouwen aanpakken van verwarmingssystemen, vervangen van de leidingen in de straat en meer energie in de omgeving opwekken. Maar hoe gaan we dat doen? Welke keuzes moeten we maken? Kan iedereen straks kiezen voor zijn of haar eigen energie of moeten we gezamenlijk afspraken maken? Met deze vragen gaat de regio aan de slag in tien wijken.

Hiertoe gaan de projectpartners het gesprek aan met bewoners en andere partijen in de wijk. Dit moet leiden tot concrete projecten voor het aardgasvrij maken van de woonwijken en alternatieve energieplannen voor de wijken. Voorbeelden zijn: het ontwikkelen van zonneparken in weilanden, energiebesparingsprojecten voor woningen en het aanleggen van een klein warmtenet in een wijk.

Eigen bijdrage

Elke partner levert binnen SMILE een eigen bijdrage. Zo begeleiden Regio Hart van Brabant, gemeente Tilburg en coöperatie Hilverstroom het proces in de verschillende wijken. Tilburg University (TiREG) monitort dit proces en doet onderzoek naar de effecten van de verschillende aanpakken in de wijken. Bureau77 gaat de wijken in voor het gesprek met bewoners. De Twee Snoeken ten slotte brengt het digitale programma ‘Woonconnect’ in. Met dit programma worden woningen 3D digitaal in kaart gebracht en kunnen bewoners zelf rekenen en tekenen voor wat betreft de isolatiemogelijkheden van hun eigen woning.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Reacties zijn gesloten.