ThursDaily: Een kliniek bouwen in Tanzania

The Optimist 2 nov 2023 Samenleving

Stichting ZGT-Overzee richt zich op het verbeteren van de gezondheidszorg in lagelonenlanden. Medewerkers van de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) reizen regelmatig af om te helpen in ziekenhuizen in Afrika of Oost-Europa. Onder de noemer ‘Hart voor Tanzania’ zijn zij druk met de voorbereidingen voor de bouw van een hart- en vaatkliniek aldaar.

Medische- en niet medische medewerkers van Ziekenhuisgroep Twente stellen hun kennis en kunde ‘om niet’ beschikbaar. Zij gaan op medische missie om operaties uit te voeren, kennis uit te wisselen of ziekenhuispersoneel op te leiden. Ook sturen zij al bijna 15 jaar containers met bedden, rolstoelen, diagnostische apparatuur, maar ook schoolbenodigdheden en laptops naar noodlijdende ziekenhuizen.

Confronterend

Een van de belangrijkste projecten van ZGT-Overzee is ‘Hart voor Tanzania’. Directievoorzitter van ZGT-Overzee Salah Saïd bezocht zijn dochter die stage liep in het Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) in Moshi (Tanzania). Een rondleiding daar confronteerde hem met hartpatiënten die op een dekentje in de gang lagen. Saïd was geschokt en besloot in actie te komen. Uiteindelijk resulteerde dit in het idee om samen met andere hulporganisaties een hartkliniek te bouwen.

Saïd verduidelijkt: ‘Nederland telt met zijn 17 miljoen inwoners 100 ziekenhuizen, waar 1001 cardiologen en 115 hartchirurgen klaar staan voor patiënten met hartproblemen.’ In de noordelijke regio van Tanzania, waar het KCMC gevestigd is, wonen 15 miljoen mensen. Zij kunnen op geen enkele cardioloog terugvallen. Dat terwijl Tanzania veel jonge en volwassen patiënten kent met aangeboren en verworven hartaandoeningen. Juiste behandeling kan veel schrijnende situaties voorkomen.

Zelf ook bijdragen?

In november 2019 is de eerste steen gelegd van het ‘Cardiovasculair Centrum’ dat het KCMC zal aanvullen. De komende drie jaar gaat de aandacht uit naar het opleiden van mensen en fondswerving. Van de 10 miljoen euro die de nieuwe hartkliniek kost, moet nog 6 ton geworven worden, zodat in 2026 de bouw gerealiseerd kan zijn. Wil  jij bijdragen? Dat kan via Hart voor Tanzania – Een hartkliniek voor Tanzania of scan de QR-code hieronder.

In de nieuwste editie van Optimist magazine lees je het uitgebreidere verhaal over Hart voor Tanzania. Dat artikel lees je hier tijdelijk gratis.

Mooi om te zien:

Promotiefilm KCMC, Moshi, Tanzania m.b.t. de hartkliniek

Ceremonie 1e steenlegging

 

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie