The Leader In Me: één werkwijze die ‘van binnen naar buiten’ werkt

The Optimist 31 aug 2017 Samenleving

Anne Arink, adviseur bij CPS Onderwijsontwikkeling en Advies en ambassadeur Sociale Veiligheid bij de Stichting School & Veiligheid, stuurde een berichtje naar The Optimist. Anne voelt zich geroepen om te werken en optimistisch bij te dragen op een plek waar het fundament gelegd wordt voor nieuwe generaties: in het basisonderwijs, de plek waar verschil gemaakt kan worden.

Maar hoe weet je of je de leerlingen het juiste leert in een tijd die steeds sneller verandert? Welke vaardigheden hebben ze nodig in beroepen waar ze straks in terechtkomen en nu nog niet bestaan? En hoe leer je kinderen dat er naast IK ook WIJ is en dat de wereld deze WIJ hard nodig heeft? Anne was van mening dat de kinderen hiervoor meer bewustzijn moesten krijgen. Ze moesten erachter komen wie ze zijn, wat ze doen en waarom. Ze wilde de kinderen leren zichzelf te leiden en reguleren, initiatief te durven nemen en goede keuzes te maken. Iemand te worden die daarbij openstaat voor anderen en empathisch is, zonder zichzelf uit het oog te verliezen.

Ze ging op zoek naar een werkwijze voor de school waar zij destijds schoolleider was, samen met docenten en ouders. Er bleek één werkwijze te zijn die ‘van binnen naar buiten’ werkte, die vóór alles kijkt naar waarden en basisprincipes: The Leader In Me, gebaseerd op de 7 gewoonten van effectief leiderschap van Stephen R. Covey.

Gewoonte 1 Wees proactief

Gewoonte 2 Begin met het einddoel voor ogen

Gewoonte 3 Belangrijke zaken eerst

Gewoonte 4 Denk win-win

Gewoonte 5 Eerst begrijpen, dan begrepen worden

Gewoonte 6 Creëer synergie

Gewoonte 7 Houd de zaag scherp

Deze gewoonten zijn de basis voor succes en kunnen (verder) ontwikkeld worden. Gewoonte 1 tot en met 3 staan voor het beste uit jezelf halen. Gewoonte 4 tot en met 6 staan voor respect voor je omgeving en samenwerking. Gewoonte 7 gaat over het in balans zijn van jezelf, zodat je een bijdrage kunt leveren in de wereld.

Voordat de leerlingen de zeven gewoonten konden ervaren, werd eerst het team geschoold. Hierna gingen de docenten de gewoonten voorleven en toepassen bij en met de leerlingen. Met als gevolg dat het leefklimaat duurzamer, veiliger en socialer werd. Conflicten werden zelfstandig opgelost, er ontstond meer saamhorigheid en de kinderen kregen meer zelfvertrouwen. En ook bij ouders had dit weer een positief effect op de opvoeding en omgang thuis.

Uitgebreider hierover lezen? Ga naar https://www.cps.nl/ebooksocialevaardigheden

Bron: Anne Arink
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Reacties zijn gesloten.