Steun voor werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking

The Optimist 23 jan 2023 Samenleving

Werkgevers worden ook dit jaar door het Sociaal Innovatiefonds gestimuleerd om mensen met arbeidsbeperkingen in dienst te nemen. Na een succesvolle pilot in 2022 is het fonds verlengd en uitgebreid.

Downsyndroom, gehoorschade, trauma of een verslavingsverleden. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van redenen dat mensen moeilijker aan een baan komen. Volgens cijfers van de Rijksoverheid heeft slechts één op de twaalf werkgevers iemand met een arbeidsbeperking in dienst. SIF, het Sociaal Innovatiefonds, wil deze mensen een handje helpen.

330 banen gecreëerd

Het SIF ondersteunt werkgevers financieel, zodat zij op hun beurt kunnen investeren in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2022 heeft het fonds drie werkgevers geholpen bij het creëren van maar liefst 330 banen. Het SIF wil de drempel voor het investeren in inclusiviteit wegnemen onder het motto: ‘Verbinden waar nodig, financieren waar mogelijk’. Uit de cijfers van de pilot blijkt dat het fonds dit waarmaakt.

Voordelen voor de maatschappij

De werkzaamheden van het SIF zijn niet alleen voor mensen met een arbeidsbeperking een positieve ontwikkeling. Er hangen voor de maatschappij als geheel voordelen aan. Het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking kan een oplossing zijn voor de arbeidskrapte waar Nederland mee kampt. Er komt daarnaast een betere verdeling van banen tot stand, wat werkgevers nog weer meer stimuleert om te investeren in inclusiviteit. En door bijvoorbeeld de assemblage van producten meer naar Nederland te verplaatsen, hoeft er minder verscheept te worden en is het dus ook een stuk milieuvriendelijker.

In 2022 lag er voor het SIF vooral een focus op het creëren van banen. Komend jaar gaat het fonds nog vijf extra werkgevers helpen. Het is van plan meer aandacht te besteden aan ondernemers die willen investeren in inclusiviteit, maar daar de eerste stappen nog in moeten zetten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid legt dit jaar twee miljoen euro neer om het fonds te financieren.

Meer informatie: https://sociaalinnovatiefonds.nl

Foto: Het kampeermerk Campooz krijgt steun van het Sociaal innovatiefonds bij het inclusiever maken van hun businesscase. Met de financiering verwacht Campooz 21 duurzame banen te creëeren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie