Steun bijen in jouw buurt met The Pollinators

The Optimist 4 apr 2022 Natuur & Milieu

Bijen en vlinders kunnen voor de bestuiving van bloemensoorten wel wat hulp gebruiken. Daarom openen The Pollinators in april door heel Nederland zogenaamde Voedselbanken voor Bijen. Iedereen kan hierdoor bijdragen aan bijenwelzijn.

Voedselbank

Het werkt zo: 1500 Nederlanders werden in de afgelopen jaren benoemd tot Voedselbank voor Bijen. Zij worden bevoorraad met zakjes bloemzaad waar bijen en andere bestuivende soorten van houden. Vanaf 1 april 2022 kan iedereen vrijblijvend terecht bij een Voedselbank voor Bijen om een voorraadje bijenkrachtvoer af te halen. Als je mee wilt doen, kun je je aanmelden op voerdebijbij.nl en kun je de dichtstbijzijnde Voedselbank voor Bijen vinden. Als de 22e van april aanbreekt, is het Nationale Zaaidag en is het de bedoeling dat je in je tuin, op je balkon, of in de openbare ruimte zoveel mogelijk bloemen zaait.

Bijenbedreiging

Volgens bestuivers.nl is het met wilde bijen steeds slechter gesteld. In 2018 publiceerde dit kenniscentrum het Basisrapport Rode Lijst bijen, over de status van 359 wilde bijensoorten. Inmiddels staan er 181 bijsoorten op de Rode Lijst. De bedreiging komt volgens het kenniscentrum onder andere door schaalvergroting van de landbouw, wat leidt tot minder bloemen in het landschap. Bloemen zijn essentieel om veel verschillende soorten bestuivers te onderhouden. Verder zijn klimaatverandering, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en ziektes van gekweekte bijen ook oorzaken van de afname.

The Pollinators zet zich met Voedselbanken voor Bijen onder andere in om meer bewustzijn te creëren over bijen en andere bestuivende soorten in Nederland. En dat is nodig; meer dan zeventig procent van ons voedsel is afhankelijk van de bestuiving door bijen en aanverwante insecten. Ook voor een gezond ecosysteem is een stabiele populatie bestuivers essentieel.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie