Partnerverlof uitgebreid met vijf weken

The Optimist 6 jul 2020 Samenleving

Jonge gezinnen hebben baat bij balans tussen werk en zorg voor de kinderen. Een goede verdeling van deze taken is vanaf 1 juli 2020 voor veel (aanstaande) gezinnen een stuk dichterbij gekomen. Door de invoering van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) kunnen partners nu vijf weken betaald verlof aanvragen.

Met maar vijf dagen betaald geboorteverlof (per 1 januari 2019) liep Nederland jaren achter op haar buurlanden. De invoering van WIEG brengt hier verandering in en geeft partners van degene die net is bevallen het recht op nog eens vijf weken partnerverlof. Tijdens dit aanvullende partnerverlof wordt het loon voor zeventig procent doorbetaald door het UWV. Partners die in loondienst zijn en waarvan het kind op of na 1 juli 2020 geboren wordt hebben recht op dit verlof.

Gendergelijkheid

De uitbreiding van het partnerverlof draagt, volgens de Nederlandse organisatie WOMEN Inc., bij aan een verlofstelsel dat goed is voor iedereen. Deze organisatie werkt sinds 2004 aan het vergroten van gelijke kansen voor vrouwen. Een goed verlofstelsel draagt volgens hen bij aan de ontwikkeling van kinderen, zorgt ervoor dat moeders weer aan het werk kunnen, stelt vaders in staat thuis betrokken te zijn en draagt bij aan meer gendergelijkheid in Nederland.

Volgende stappen

WOMEN Inc. stelt dat WIEG een goede stap is, maar nog niet voldoende. Zo kunnen de voorzieningen om werk en zorg te combineren in Nederland nog beter. Volgens hen kan het verlof voor partners bijvoorbeeld niet voor 70 maar voor 100 procent uitbetaald worden en zou het verlof bovendien ook voor zzp’ers moeten gelden.

Bron: Women Inc.
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie