Oplossing stikstofcrisis bespaart samenleving een miljard

The Optimist 12 feb 2020 Natuur & Milieu

De weg uit de stikstofcrisis is volgens Eosta topman Volkert Engelsman kraakhelder. Het enige wat we volgens hem moeten doen is netjes rekenen. Met deze uitspraak onderstreept hij de conclusies van het onderzoeksrapport ‘Betaalbaar Beter Boeren’, dat eind januari werd gepresenteerd door Greenpeace en onderzoeksbureau Ecorys.

‘Als we netjes rekenen, dus met álle kosten en baten, is de weg uit de stikstofcrisis helder’, zei Engelsman tijdens de presentatie van het rapport. De pionier in duurzame landbouw en True Cost Accounting lichtte het rapport ter plekke toe, op uitnodiging van Greenpeace.

Boeren

De conclusie van het onderzoeksrapport ‘Betaalbaar Beter Boeren’ is dat een forse reductie van de veestapel in combinatie met een omslag naar biologische landbouw niet alleen de stikstofcrisis oplost, maar de maatschappij ook een miljard euro per jaar bespaart. Vooral het vermijden van schade aan de volksgezondheid creëert het grote winstbedrag. Bovendien worden boeren die uittreden of omschakelen volledig gecompenseerd in het plan.

Plofkip

In zijn toelichting bij de presentatie zei Engelsman: ‘De stikstofcrisis is een uitgelezen kans om de eenzijdige winstdefinitie van de plofkip met pensioen te sturen. Het is tijd om netjes te gaan rekenen, dus kosten en baten, maar dan wel álle kosten en baten. Met onze weergaloze landbouwexpertise zijn we als geen ander land gepositioneerd om het voortouw te nemen in een multifunctioneel landbouw- en voedingsbeleid dat zich niet langer laat gijzelen door de naoorlogse wens tot opbrengstmaximalisatie per hectare. Deze studie van Ecorys bewijst dat het economisch beter rekent als je de landbouw multifunctioneel inricht.’

Als we kijken naar de beleidswijzigingen die zich op Europees niveau aftekenen, is de transitie die het rapport voorstaat volgens Engelsman onvermijdelijk. De Europese Commissie wil de landbouwsubsidies hervormen in een nieuwe Green Deal en ook de Europese Centrale Bank gaat duurzaamheidseisen stellen bij het opkopen van obligaties.

Link naar het originele rapport van Ecorys/Greenpeace: betaalbaar-beter-boeren.pdf

Bron: Eosta
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie