Opgroeien tussen de boeken bevordert geletterdheid

The Optimist 18 okt 2018 Samenleving

Opgroeien in een huis vol met boeken blijkt zomaar goed voor je te zijn. Onderzoekers zijn er namelijk achtergekomen dat mensen die thuis opgroeien met boeken over het algemeen beter begrijpend kunnen lezen en betere wiskundige en digitale communicatievaardigheden hebben.

De magische grens voor het aantal boeken ligt boven de tachtig, meldt Mental Floss. Degenen die thuis ongeveer tachtig boeken hebben, hadden namelijk een gemiddelde score voor geletterdheid. Hiermee bedoelen de onderzoekers het vermogen om dusdanig te kunnen lezen dat je deel kunt nemen aan de maatschappij en persoonlijke doelen bereikt.

Minder dan tachtig boeken bezitten, werd daarentegen geassocieerd met een lagere dan gemiddelde leesvaardigheid. De geletterdheid werd ook beter naarmate het aantal boeken steeg tot ongeveer 350. Boven dat getal bleven de geletterdheidscijfers echter weer stabiel. ‘Opgroeien met thuisbibliotheken vergroot de vaardigheden van volwassenen meer dan de voordelen die voortkomen uit onderwijs door ouders, zelfstudie of beroepsopleiding’, schreven de onderzoekers in hun paper gepubliceerd in het tijdschrift Social Science Research.

De bevindingen zijn gebaseerd op onderzoeken tussen 2011 en 2015. De onderzoekers ondervroegen hiervoor mensen uit 31 landen tussen de 25 en 65 jaar. De respondenten moesten daarbij eerst een schatting doen van het aantal boeken in hun jeugd en daarna werden ze getest op begrijpend lezen, het begrip van wiskundige concepten en hun vermogen voor het gebruik van digitale middelen. Volgens de onderzoekers toonden de resultaten een positieve correlatie tussen de drie vaardigheden en het hebben van boeken thuis.

Onderzoekers weten niet zeker of digitale boeken dezelfde positieve effecten hebben, als ze met gedownloade materialen het aantal van tachtig boeken overschrijden. Het team zegt wel dat de grootte van de thuisbibliotheek positief gerelateerd is aan hogere niveaus van digitale geletterdheid. Blijven vullen dus, die boekenkast.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie