Opbrengsten van voedselbossen in kaart gebracht

The Optimist 11 mrt 2020 Natuur & Milieu

De opbrengsten van voedselbossen worden vanaf dit jaar meetbaar door de lancering van een nieuw project. Met deze nieuwe manier van landbouw zouden namelijk enorme oogsten behaald kunnen worden, maar hiervan is nooit data verzameld. Via een website kunnen voedselboseigenaren zelf oogstcijfers uit hun voedselbossen invoeren.

Een voedselbos is een landbouwmethode waarbij ecologische principes van een natuurlijk bos leidend zijn. Het systeem produceert voedsel, voorziet in haar eigen plaagbeheer en bodemvruchtbaarheid zonder externe inputs.

Oogstopbrengsten

Bedenker van het nieuwe project, met de naam ‘Voedselbos opbrengsten gemeten’, is Marieke Karssen van communicatie- en projectennetwerk The Plant. Volgens haar ontbreekt harde bewijslast voor voedselbossen in bosbouwgebieden, maar kan dat nu op een hele laagdrempelige manier verzameld worden. Karssen: ‘Al jaren zoemt het rond: met voedselbossen kunnen, na een flinke wachttijd van minimaal vijf jaar, enorme oogsten worden behaald. Veel mensen kunnen dit niet geloven. Resultaten van € 10.000 per hectare of meer zijn te mooi om waar te zijn. Maar de voedselbossen, die al een tijdje onderweg zijn, laten bijzondere dingen zien: onverwacht hoge biodiversiteit, vrij snel al na de start, een enorme stijging van de bodemkwaliteit en, als gevolg daarvan, goede oogsten en lage ziektegevoeligheid. Met dit project hopen we de beweringen te kunnen staven met harde data, zodat financiering makkelijker wordt.’

Mobiele app

Om voedselboseigenaren zelf data te laten invoeren, wordt een mobiele applicatie ontwikkeld. ‘Hoe meer voedselboseigenaren meedoen, hoe interessanter de resultaten worden’, zegt Karssen. ‘De beloning is tweeledig: iedere eigenaar kan nu ontwikkeldata over het eigen bos overzichtelijk bijhouden en de ontwikkeling vergelijken met andere voedselbossen.’

Ontwikkeling van het project

In het eerste kwartaal van dit jaar worden tests en software ontwikkeld. In het tweede kwartaal wordt deze software uitvoerig getest met een kleine groep voedselboseigenaren. In het laatste kwartaal van 2020 wordt het startsein gegeven voor alle voedselboseigenaren om voedselbossen te gaan meten.

Meer informatie: https://voedseluithetbos.nl/opbrengsten/

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie