Op weg naar een wij-samenleving

The Optimist 22 nov 2019 Samenleving

In Nederland leven we in een multiculturele samenleving. Toch is dit niet automatisch een wij-samenleving. Gelukkig zetten veel mensen zich bewust in om mét elkaar te leven, in plaats van langs elkaar heen. Fotojournalist Marjan Borsjes noemt deze mensen interculturele pioniers. In haar nieuwste fotoboek portretteert ze honderd van deze bijzondere mensen, die allen bijdragen aan vrede en verbinding binnen onze maatschappij.

‘Mijn constatering is dat groepen nog te veel langs elkaar heen leven en een multiculturele samenleving met goede onderlinge contacten nog lang geen vanzelfsprekendheid is’, schrijft Borsjes in het voorwoord van haar boek Intercultureel pionieren – op weg naar een wij-samenleving. Bovendien ziet zij het als een probleem dat veel traditionele Nederlanders nog weinig openstaan voor mensen uit andere culturen. Zelf streeft ze naar een wij-samenleving, een interculturele samenleving.

Intercultureel

Voor zover Borsjes weet, is de eerste die schreef over interculturele westerse maatschappijen de historicus en filosoof dr. Henk Haenen. Hij schreef de inleiding van het boek Ubuntu (2017) door professor Mogobe Ramose. Haenen stelt dat ‘intercultureel’ een Ubuntu-perspectief aangeeft, waarbij maatschappelijke groepen ernaar streven om er samen uit te komen.

Verschillende culturen

Als sociaal fotograaf had Borsjes de afgelopen vijftien jaar veel interculturele ontmoetingen. De honderd mensen die zij portretteerde voor haar boek zijn interculturele pioniers uit de wereld van wetenschap, journalistiek, politiek, religie, theater, dans, literatuur, cross-cultureel ondernemen, vriendschap en dialoog, interculturele festivals en verzet tegen racisme en ander onrecht. In haar boek beschrijft zij naast ieder geportretteerde persoon welke originele initiatieven diegene heeft genomen om betere relaties tussen mensen uit verschillende culturen vorm te geven, en wat zijn of haar unieke visie of wereldbeeld is.

Intercultureel pionieren is er voor degenen die geïnteresseerd zijn in de rijkdom van de interculturele samenleving. Belangrijk voor de auteur en de mensen in het boek is dat we niet in de valkuil van het wij-zij denken vallen. Ook hoopt Borsjes specifiek mensen van kleur, witte vrouwen, LHBTI-ers en andere minder machtige groepen uit de maatschappij te bereiken. Het eerste exemplaar van het boek werd op 15 november 2019 overhandigd aan Noraly Beyer.

Intercultureel Pionieren
Op weg naar een wij-samenleving
Auteur: Marjan Borsjes
Uitgeverij: Brave New Books
ISBN: 9789402197013
Prijs: € 48,-


Dit vind je ook interessant:
Wij zien jou, wij zien jullie
Medemenselijkheid in de kijker
Het geschenk van Mandela

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie