Op naar circulaire smartphones en laptops

The Optimist 14 jul 2021 Natuur & Milieu

Landen over de hele wereld willen samenwerken om de productie van laptops en smartphones duurzamer, eerlijker en circulair te maken. Nederland is initiatiefnemer van dit ICT-pact.

Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Oostenrijk en Zwitserland hebben het pact ondertekend. Andere landen, zoals Canada, zijn in gesprek om zich aan te sluiten. Dit blijft in de toekomst ook mogelijk: zowel voor nationale overheden als voor organisaties die zelf ICT-producten inkopen.

De ICT-sector zorgt voor meer dan 2 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Bovendien hebben de producten maar een korte levensduur. Zo worden iPhones gemiddeld maar 18 maanden gebruikt, terwijl er veel zeldzame grondstoffen in zitten. Naast het streven naar minder energie- en grondstofverbruik, staat de bescherming van de rechten van de werknemers hoog in het vaandel.

Ondertekenaars van het ICT-pact wisselen kennis met elkaar uit over maatschappelijk verantwoord inkopen. De overheden zetten zogenaamde buyer groups op waarbij publieke en private inkopers van ICT-producten met elkaar worden verbonden. Via internationale werkgroepen leren de inkopers van elkaar, stellen ze circulaire inkoopcriteria op en bepalen ze samen een marktstrategie om zo eerlijk en duurzaam mogelijk in te kopen.

Door inkopers op internationaal niveau te laten samenwerken, worden zij een evenwichtige gesprekspartner voor de ICT-bedrijven. De ondertekenaars gebruiken hun gezamenlijke inkoopmacht om in gesprek te gaan met de producenten en hen te stimuleren om circulaire ICT-producten te ontwikkelen.

Meer informatie: www.CircularAndFairICTPact.com

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie