Onderzoek wijst uit: zo voorkom je uitstelgedrag

The Optimist 26 nov 2021 Samenleving

Uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Otago, Nieuw-Zeeland, blijkt dat er een simpele verklaring is voor uitstelgedrag. Door één ding aan te passen kunnen we dit hardnekkige gedrag voorkomen.

Het onderzoeksteam van professor Stephen Knowles onderzocht het effect van het stellen van een deadline. Ze bekeken of het geven van een deadline invloed heeft op het uitvoeren van een taak.

Het effect van een deadline

Deelnemers aan het onderzoek werden uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen, waarmee zij gelijk een donatie deden aan het goede doel. De deelnemers werden opgesplitst in drie groepen en kregen de opdracht om te reageren binnen één week, één maand of kregen geen deadline.

Professor Knowles startte het onderzoek om uit te zoeken hoe er meer geld voor het goede doel kan worden opgehaald. Belangrijk is dat het resultaat van de studie toepasbaar is op iedere situatie dat iemand een ander om hulp vraagt.

Uitkomsten onderzoek

Volgens het onderzoek komen mensen nauwelijks in actie wanneer zij een deadline krijgen van een maand. Wanneer mensen geen deadline krijgen, gaan ze sneller over tot actie. Door het stellen van een deadline van een week of het bewust stellen van geen deadline, reageerden mensen sneller, terwijl een deadline van een maand resulteerde in uitstelgedrag, met de kans dat er helemaal niet werd gereageerd.

Volgens Knowles is het verrassend dat het ontbreken van een deadline zo’n groots effect heeft. ‘We zien dit als bewijs dat een langere deadline de urgentie tenietdoet.’ Hij hoopt dat zijn onderzoek bijdraagt aan het verminderen van uitstelgedrag.

Bron: Good News Network
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie