Onderzoek laat mening van jongeren horen

The Optimist 13 jun 2023 Samenleving

Jongeren willen zich positief inzetten voor de maatschappij. Dit is een van de conclusies van recent onderzoek over de kijk van jongeren op de toekomst. Het merendeel van de 14- tot en met 21-jarigen blijkt de laatste twee jaar actief bezig te zijn geweest met initiatieven om de wereld een beetje beter te maken.

Bijna zestig procent (57%) van de jongeren tussen de 14 en 21 jaar vindt dat zij te weinig worden gezien als groep die zich positief inzet om de wereld een beetje beter te maken. Dit blijkt uit onderzoek dat in mei werd gehouden door PanelWizard in opdracht van ABN AMRO en Young Impact in aanloop naar Young Impact Day. Ook vindt bijna de helft (46 procent) van de Nederlandse jongeren dat zij zich niet serieus genomen voelen door mensen ouder dan zij wanneer zij een initiatief starten. Zes op de tien vindt dat ouderen en jongeren te weinig samenwerken om de wereld te verbeteren.

Honderdduizend rolmodellen

Wendy Kakebeeke, directeur van Young Impact: ‘Het is prachtig om te zien dat dit jaar meer dan honderdduizend jongeren via Young Impact hebben meegedaan aan verschillende initiatieven op thema’s als gelijke kansen, klimaat, maatschappij, diversiteit en gezondheid. Denk daarbij aan initiatieven als slaapzakken inzamelen voor Sheltersuit of het recyclen van zoveel mogelijk oude telefoons voor het WWF.’ In de praktijk blijkt dat initiatieven via school het meest succesvol zijn: bijna tweederde van de jongeren in Nederland neemt deel aan acties die door of via school zijn geïnitieerd. Een kwart (24%) van alle jongeren heeft zelf, buiten school om, een initiatief geïnitieerd.

Toename initiatieven

‘We geloven dat jongeren de kracht hebben om verandering teweeg te brengen. Het is bijzonder om te zien hoe zij zich inzetten om de maatschappij verder te brengen en als partner ondersteunen we hen daar graag bij’, zegt Sander Bestevaar, Hoofd Partnerships, Events & Foundations bij ABN AMRO. ‘Ons doel is om jongeren te blijven inspireren om een positieve bijdrage te leveren. Erkenning en ondersteuning is daarbij heel belangrijk. Dat doen we door coaching vanuit medewerkers en door deze generatie impactmakers te vieren tijdens Young Impact Day.’
Het onderzoek toont volgens Bestevaer ook de onderwerpen die spelen onder de jongere generaties. Zo is te zien dat jongeren zich in de aankomende twee jaar veelal willen inzetten voor de gelijke kansen en mentale gezondheid.

Andere mensen helpen

14 procent van de jongeren die in de laatste twee jaar hebben meegedaan met een actie, heeft dit gedaan rondom mentale gezondheid. Voor de toekomst ligt dit percentage een stuk hoger: 28 procent zegt in de aankomende twee jaar een actie te willen doen die te maken heeft met mentale gezondheid. Meer dan één op de vijf (22 procent) van de jongeren wil in de komende twee jaar het liefst bijdragen om gelijke kansen te stimuleren.
De afgelopen twee jaar bleken jongeren voornamelijk actief met het helpen van andere mensen, bijvoorbeeld met acties die te maken hebben met vrijwilligers- en liefdadigheidswerk (47 procent) en mensen die het minder hebben (37 procent). Ook deelnemen aan acties rondom het klimaat en milieu is populair onder jongeren: 46 procent van de jongeren die de laatste twee jaar hebben meegedaan, nam deel aan initiatieven op dit gebied.

 

ABN AMRO werkt sinds 2019 samen met Young Impact om zich hard te maken voor maatschappelijke thema’s. Samen zetten ze zich in om jongeren te activeren en te motiveren bij het maken van maatschappelijke impact, om zo de wereld een beetje mooier te maken. Dit doet ABN AMRO vanuit de purpose ‘Banking for Better for Generations to come’ waarbij de bank sponsoring inzet om de weg naar een duurzame en inclusieve wereld te versnellen. Op 1 juni 2023 vond in Amsterdam de zevende editie van Young Impact Day plaats: een jaarlijks terugkerend evenement dat in het teken staat van jongeren en hun impact.

 

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie