Onafhankelijke denkers willen actie

The Optimist 21 jan 2022 Samenleving

De coronacrisis en het inperken van vrijheden heeft veel mensen aan het denken gezet. Eén van hen, Jeroen Sluiter, besloot een manifest op te stellen om onafhankelijke denkers te verenigen en in actie te laten komen: WAIT.

Perfecte storm

‘De World Alliance of Independent Thinkers (WAIT) is het resultaat van twee jaar nadenken over de staat van onze westerse samenlevingen en concludeert dat het democratische systeem gebroken is, aangezien burgers via verkiezingen het uitvoerend beleid op de grootste dossiers niet meer kunnen beïnvloeden.’ Dit zijn de woorden van Jeroen Sluiter, oprichter van deze nieuwe beweging. Hij constateert dat de coronacrisis een aantal weeffouten heeft blootgelegd die hij vertaalt als ‘een perfecte storm’ op politiek, filosofisch en juridisch vlak die tezamen resulteren in het nivelleren van onze grondrechten en verworven westerse vrijheden.

Soevereiniteitsverklaring

Sluiter legt uit dat onze grondwetten en verdragen ongeschikt zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw en dat ‘er een nieuwe manier gevonden moet worden zich te verenigen en samen te werken aan een veel sterker fundament voor een meer rechtvaardige samenleving.’

Volgens hem kunnen burgers zich binnen het huidige systeem niet langer verdedigen tegen een uitvoerende macht die zich, weg van het Westfaalse soevereiniteitsprincipe, internationaal organiseert. Met de introductie van een individuele ‘Soevereiniteitsverklaring’ wil hij burgers wereldwijd verenigen en vanuit die gebundelde kracht proberen het democratisch evenwicht te herstellen.

Mensenrechten

De focus ligt daarbij allereerst op Artikel 29, paragraaf 3, van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVMR) die de Verenigde Naties (VN) machtigt om de rechten of vrijheden van individuen op te schorten of te verwijderen die in strijd zijn met hun verkondigde doeleinden en principes. ‘En, belangrijker nog, er bestaat geen onafhankelijke rechtsgang om deze bevoegdheid te beperken of te controleren’, stelt Sluiter.

Hij merkt gevat op dat ‘de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens eigenlijk de Universele Verklaring van de Verenigde Naties zouden moeten heten’, aangezien alle 30 toegekende rechten, zwart op wit, ondergeschikt zijn aan dit orgaan. WAIT wil dit veranderen, met als doel dat mensen eerst worden erkend in hun mens-zijn en daarna pas als burger, en dat moet stevig worden vertaald in onze grondwetten en verdragen.

De ‘Declaration of Sovereignty’ kun je hier lezen en ondertekenen.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie