Omgaan met problemen in je organisatie

The Optimist 26 apr 2019 Zingeving

Onze Westerse maatschappij is eerder op het individu gericht dan op de groep. Dat vertaalt zich in de werking van organisaties.

De complexiteit waar organisaties mee geconfronteerd worden daagt uit om meer ruimte te creëren voor de ontwikkeling van collectieve intelligentie. Door de jaren heen leerde Philippe Bailleur, auteur van Stuck? Dealing with Organizational Trauma, dat de relationele bedrading van een team, afdeling of organisatie een bepalende factor is voor de ontwikkeling van collectieve intelligentie. Je kan het als een noodzakelijke voorwaarde beschouwen. Knap lastig dus als een directie alleen maar rekening houdt met de tastbare werkelijkheid in het besturen van hun organisatie.

Onze focus ligt op het individu en de ratio, meer dan op de groep en het relationele. Dit heeft ons door de jaren heen wat blind en ongevoelig gemaakt voor dat relationele weefsel. Enerzijds weten we niet goed hoe we er zorg moeten voor dragen maar erger nog, we hanteren organisatie praktijken die dat weefsel verscheuren tot op het punt dat er sprake is van organisatie trauma.

Helende werkvormen

In zijn begeleidingswerk botste de auteur vaker op dit fenomeen. Hij merkte dat klassieke begeleidingsvormen ontoereikend waren en zo verdiepte hij zich in systeem trauma en helende werkvormen. Voor onze Westerse ‘mind’ is dit een vreemde realiteit maar voor ‘tribes’ een heel vertrouwde. Onder andere sjamanen, zie editie 185 van The Optimist, ontwikkelden door de eeuwen heen een bijzonder aanvoelen voor de relationele bedrading. Het was immers hun rol om de stam gezond te houden in de meest brede zin van het woord.

Sjamanisme

Via sjamanisme maar zeker ook via systemisch (opstellingen) werk verdiepte Philippe zich in dit fenomeen. De originele Nederlandse versie van zijn boek “Trauma in Organisaties” opende de deur van heel wat organisaties voor dit fenomeen en dit heeft geleid tot een Volledig herschreven Engelse versie. Hierdoor opent onze Westerse ‘mind’ zich terug voor aspecten die we door de eeuwen heen zijn kwijt geraakt.

Heb je ons nummer over Sjamanisme gemist? Of wist je nog niet dat ons nieuwe nummer over Synchroniciteit uit was? Bestel The Optimist in onze webshop.

Wil je meer lezen van Phillipe Bailleur? The Optimist mag vijf exemplaren van zijn boek Stuck? Dealing with Organizational Trauma weggeven! Mail jouw reden om dit boek te winnen naar redactie@theoptimist.nl onder de vermelding Stuck!.
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie