Nog steeds grote steun voor 4 en 5 mei

The Optimist 5 mei 2022 Samenleving

Een grote meerderheid Nederlanders vindt het nog steeds belangrijk om stil te staan bij de Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Dat meldt het Nationaal Comité 4 en 5 mei op basis van het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2022.

Draagvlak

In vergelijking met vorig jaar is het draagvlak voor het herdenken en vieren in Nederland vrijwel onaangetast. 83 procent geeft aan de Nationale Herdenking belangrijk te vinden, terwijl dit vorig jaar 85 procent was. Voor Bevrijdingsdag is een lichte daling van 79 procent naar 75 procent te zien. Nederlanders vinden deze dagen met name belangrijk vanwege het saamhorigheidsgevoel, om stil te staan bij de mensen die gestorven zijn voor de vrijheid en te beseffen dat zoiets als de Tweede Wereldoorlog niet meer zou mogen plaatsvinden.

Vaderlandse geschiedenis

Hiernaast liet het comité onderzoek doen naar de gevoelens die de vaderlandse geschiedenis oproept bij Nederlanders. Enerzijds gaf ook één op de tien respondenten aan schaamte te ervaren bij het verleden van Nederland. Denk hierbij aan de koloniale tijd en het slavernijverleden. Anderzijds gaf ongeveer één op de vijf mensen aan dankbaarheid en trots te voelen, bijvoorbeeld omdat zij in een vrij land als Nederland wonen en vanwege de bevrijding.

Bevrijdingsdag biedt een uitgelezen kans om opnieuw te kijken naar vrijheid. Lees in dit artikel van Sander Funneman en Iet Veenland waarom dit essentieel is om te doen.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie