Nieuwe kennis over hartaanvallen bij vrouwen

The Optimist 14 jun 2023 Gezondheid

Over genetische aandoeningen die leiden tot hartaanvallen was tot nu toe weinig bekend. Daar komt verandering in dankzij onderzoek dat twee weken geleden werd gepubliceerd in het vakblad Nature Genetics.

Mannen en vrouwen zijn lichamelijk heel verschillend, ondanks dat we allemaal deel uitmaken van dezelfde soort. Zo gaan er bij vrouwen soms andere symptomen vooraf aan een hartaanval. Om die reden worden hart- en vaatziekten bij vrouwen wel eens te laat gediagnosticeerd.

SCAD

Een internationale studie van de Franse Université Paris Cité heeft nieuwe kennis opgeleverd over SCAD, een genetische oorzaak van hartaanvallen die in 9 van de 10 gevallen vrouwen treft. Over die ziekte was tot nu toe weinig bekend, al is dit wel de oorzaak van ongeveer een derde van alle hartaanvallen bij vrouwen.

Door genetische gegevens van meer dan 1.900 patiënten en ongeveer 9.300 mensen zonder de ziekte te vergelijken, identificeerden de wetenschappers 16 genomische regio’s (of loci) met genetische aanleg voor SCAD. Dit maakt de weg vrij voor een beter begrip van de biologische mechanismen die aan deze ziekte ten grondslag liggen.

Hartklachten

Een hartinfarct wordt tot nu toe bij vrouwen vaker gemist dan bij mannen. Vrouwen kunnen namelijk een ander soort klachten hebben en zo weten ze zelf vaak ook niet dat het om hartproblemen zou kunnen gaan. In Nederland overlijden jaarlijks circa 26.000 vrouwen aan hart- en vaatziekten, een iets groter aantal dan mannen.

Het mannelijk lichaam is in het verleden als uitgangsmodel gebruikt, niet alleen in de wetenschap, maar ook op andere gebieden. Zo zijn bijvoorbeeld autogordels lang gefabriceerd op basis van testen met mannelijke dummy’s. Hierdoor waren de gordels voor vrouwen minder effectief. Het is dus belangrijk om zowel met mannen- als vrouwenlichamen rekening te houden als het gaat om testen en onderzoek, want een klein verschil kan een groot risico met zich meedragen.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie