Nederlandse bedrijven helpen vluchtelingen aan werk

The Optimist 13 apr 2022 Economie

Dertien Nederlandse grote bedrijven, waaronder ABN AMRO, Randstad, Royal FrieslandCampina en TenneT, maakten vrijdag bekend vluchtelingen in dienst te nemen of te begeleiden richting de arbeidsmarkt.

Toegang arbeidsmarkt

Tijdens de Tweede Dutch Business Summit on Refugees zegden dertien Nederlandse bedrijven toe om bijna 22.000 vluchtelingen in dienst te nemen, op te leiden of te begeleiden naar werk. Dit werd mede georganiseerd door het Tent Partnership for Refugees, een netwerk van 220 grote bedrijven die zich inzetten voor meer dan 30 miljoen ontheemden. Het doel is om de toegang tot de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit bouwt voort op toezeggingen van de Eerste Dutch Business Summit on Refugees in 2019. Hiermee zijn al ruim 13.000 mensen geholpen.

Uitdagingen

Nederland biedt onderdak aan meer dan 100.000 vluchtelingen. Deze zijn afkomstig uit landen als Syrië, Afghanistan en Irak. Daarnaast heeft Nederland de afgelopen weken meer dan 21.000 vluchtelingen uit Oekraïne verwelkomd. Naar verwachting zal dit aantal toenemen. Vluchtelingen in Nederland ondervinden vaak extra uitdagingen bij het vinden werk. Van taalbarrières tot gebrek aan een sociaal netwerk. Het bedrijfsleven kan vluchtelingen helpen om economisch te integreren in de nieuwe gemeenschap.

Ook andere ondernemers zetten zich in. Zo biedt Ali Niknam, als iemand die oorlog aan den leve heeft ervaren, mensen de gelegenheid om weg te komen uit Oekraïne om het oorlogsgeweld te ontvluchten. Lees hierover meer in dit artikel.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie