Nederland telt grootste aantal flexitariërs

The Optimist 28 dec 2021 Natuur & Milieu

De trend om minder vlees te eten is doorgezet, blijkt uit verschillende onderzoeken. Het is voor het eerst zichtbaar dat bijna de helft van de Nederlanders vaker voor plantaardige voeding kiest. Bovendien telt Nederland verhoudingsgewijs de meeste flexitariërs.

Minder vlees

In de afgelopen 12 maanden is 36 procent van de Nederlanders minder vlees gaan eten of zelfs helemaal gestopt. Onderzoek door Markteffect laat zien dat dit met name gedaan wordt omdat het beter is voor natuur en milieu (59 procent), het minder dierenleed veroorzaakt (47 procent) en omdat het gezonder is (36 procent). Voor het eerst is zichtbaar dat minder dan de helft van de Nederlanders dagelijks vlees of vis eet. Deze verschuiving is vooral van alleseters naar flexitariërs. Flexitariërs eten minimaal één dag per week bewust geen vlees. Hun aantal is toegenomen tot 48 procent.

Europese trend

Een Europese studie door ProVeg International in samenwerking met Innova Market Insights, de Universiteit van Kopenhagen en de Universiteit Gent bevestigt dit beeld. Dit onderzoek onder meer dan 7.500 consumenten in 10 landen laat zien dat bijna de helft van de Europese consumenten (46 preocent) verklaart dat ze hun vleesconsumptie in het afgelopen jaar hebben verminderd. Bovendien zegt iets minder dan 40 procent van hen van plan te zijn minder vlees te consumeren in de komende zes maanden.

Goede intenties

De hoge positie van Nederland is niet heel verrassend. Eerder marktonderzoek van Smart Protein concludeerde dat Nederlanders per persoon de meeste vleesvervangers eten in Europa. Veerle Vrindts, directeur van ProVeg Nederland, waarschuwt dat we nog een weg te gaan hebben. Het recente onderzoek laat volgens haar vooral zien dat de wens om minder vlees te eten hier echt goed is doorgedrongen, maar onze goede intenties leiden niet automatisch tot ander eetgedrag. Haar tip: ‘Wat helpt is om jezelf een concreet doel te stellen, bijvoorbeeld voor een vleesloze maand, en je dan daaraan te houden. Dat lukt nog makkelijker als je het samen met iemand anders doet, of je inschrijft voor een programma zoals de Veggie Challenge.’

Al eerder bleek dat Nederland een voorloper is als het gaat om de mindset om vleesconsumptie te verlagen. Hierover schreven wij meer in deze daily.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie