Methaanetende microbe maakt grachten schoner

The Optimist 20 jan 2022 Natuur & Milieu

De uitstoot van het broeikasgas methaan is in Amsterdamse grachten betrekkelijk laag. Dit blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit en Universiteit Utrecht. Vermoedelijk is deze meevaller te danken aan pas ontdekte microben die op de grachtenwanden bivakkeren.

Broeikasgas

Ondiepe wateren, zoals meren, rivieren en dus ook grachten vormen een bron van methaanuitstoot. Terwijl de focus vaak ligt op vermindering van CO2-uitstoot, is methaan als broeikasgas maar liefst 86 keer meer van invloed op de opwarming van de aarde. Onderzoekers zijn gestart met het in kaart brengen van de methaan-uitstoot in de Amsterdamse grachten. Door de goede afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland zijn de grachten relatief schoon; er is weinig verontreiniging met stikstof, fosfaat en organisch materiaal.

Wandklevers

‘Aan de kademuren vonden we een nieuwe soort bacterie die methaan consumeert. Deze bacterie, die leeft in een slijmlaag aan de wand, zorgt er waarschijnlijk voor dat methaan geproduceerd in de grachten wordt afgevangen’, verklaart microbioloog Koen Pelsma. ‘Daarnaast komt er relatief weinig methaan vrij uit de grachtenbodem. Dat komt doordat er vrij weinig aanwas is van organisch materiaal, zoals dode planten. Dit gaat rotten op de bodem, en bacteriën zetten het in dit proces om tot methaangas.’

Andere steden

De onderzoekers gaan ook in andere steden kijken of er een vergelijkbare situatie aanwezig is. De grachten van Utrecht en Delft staan op het lijstje om nader te bekijken. Wellicht is het mogelijk om de bacterie in te zetten als methaanfilter om de uitstoot van het broeikasgas te verminderen op plekken waar dat haalbaar is.

 

Bron: Radboud Universiteit

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie