Mensen met dementie krijgen kostbare tijd terug

The Optimist 7 jan 2021 Gezondheid

Een nieuwe app verlengt de zelfredzaamheid van mensen met dementie. Het initiatief komt van de 25-jarige Tim van Santen uit Amersfoort die op jonge leeftijd werd geconfronteerd met de impact van dementie.

De jonge ondernemer richt zich met zijn app TimeSteps op het zo lang mogelijk in stand houden van tijdsbesef, structuur, routine en oriëntatie bij dementerenden. Van Santen ontwikkelde de app tijdens zijn afstudeerproject, mede omdat hij op 14-jarige leeftijd zelf in aanraking kwam met dementie: ‘Mijn oma kreeg de ziekte en ik maakte van dichtbij mee wat voor impact dat in korte tijd op een leven heeft.’

Regie over het leven

TimeSteps is een cognitieve prothese, verwerkt in een smartphone, die mensen met dementie door de dag begeleidt. Relevante informatie voor structuur en routine worden op het beginscherm van een smartphone weergegeven in de vorm van een duidelijke ‘widget’. Deze informatie kan ook gedicteerd worden. Op deze manier krijgen mensen met dementie weer regie over hun eigen leven en wordt de ziektelast voor hen en hun omgeving verminderd.

Onderliggend onderzoek

De app werd ontwikkeld op basis van de kennis van in totaal dertig experts. Gedurende één jaar is in co-creatie met mensen met dementie, mantelzorgers, ergotherapeuten en casemanagers onderzoek uitgevoerd. Van Santen vertelt: ‘Sinds de start van mijn onderzoek is mij veel duidelijk geworden. Niemand wil zijn zelfredzaamheid verliezen. Niemand wil in de steek gelaten worden door zijn of haar eigen cognitie. Gevoelens van onzekerheid, verwardheid en afhankelijkheid hebben mij geraakt.’

De app werd 10 december 2020 als pilot geïntroduceerd. In deze pilotfase kunnen mensen met dementie een widget op het scherm van hun smartphone plaatsen waarin de tijd staat uitgeschreven. Wanneer erop wordt geklikt, worden de datum en tijd uitgesproken. De app is alvast gratis te downloaden via de website, met het doel om de functionaliteiten te testen onder de eerste gebruikers. Dit jaar zal de app zijn ware vorm krijgen en worden uitgebreid met functies die de gebruikers door de dag heen gaan begeleiden.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie