Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten van start

The Optimist 4 jul 2017 Gezondheid

Om sneller bijwerkingen van implantaten te signaleren bundelen het RIVM en het Lareb, het Bijwerkingencentrum, de krachten in het Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten. Dit Expertisecentrum analyseert en interpreteert samen met clinici uit het zorgveld meldingen over mogelijke bijwerkingen.

Een implantaat is een medisch hulpmiddel dat om cosmetische of medische redenen in het lichaam wordt geplaatst. Deze implantaten kunnen ongewenste effecten of bijwerkingen veroorzaken. Daarom is het belangrijk dat mogelijke bijwerkingen gemeld worden, zodat problemen met een specifiek implantaat snel gesignaleerd kunnen worden.

Als het nodig is, kan het expertisecentrum een onderzoek starten naar een bepaald implantaat waarvoor veel of specifieke bijwerkingen zijn gemeld. De resultaten hiervan zullen, nadat ze zijn  geanonimiseerd, worden gedeeld met de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die kan eventueel actie ondernemen. Tegelijkertijd zullen de resultaten geanonimiseerd openbaar gemaakt worden via de speciale website van het RIVM (www.meldpuntbijwerkingenimplantaten.nl).

Via het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten kunnen gebruikers, patiënten en zorgprofessionals (mogelijke) bijwerkingen van implantaten melden. Wie een implantaat heeft en te maken krijgt met gezondheidsklachten die mogelijk worden veroorzaakt door het implantaat kan dit melden. Het RIVM adviseert ook een melding te doen als er onduidelijkheid bestaat over de relatie tussen het implantaat en de klachten.

Bron: RIVM
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Reacties zijn gesloten.