Meer hulp voor economisch daklozen

The Optimist 11 apr 2023 Samenleving

Initiatief GiveMe5 helpt bij de opvang van economisch daklozen. Dankzij een donatie van Start Foundation kunnen ze opschalen naar andere grote steden.

Economisch daklozen zijn mensen die op straat belanden vanwege bijvoorbeeld echtscheiding, ziekte of faillissement. GiveMe5 helpt deze mensen weer op eigen benen staan.

GiveMe5 project

In de winter van 2021 biedt Marnix Geus dakloze ‘Paul’ een hotelovernachting aan. Geus vroeg via sociale media anderen om bij te springen en meerdere hotels schoten te hulp. Paul heeft inmiddels weer zijn eigen woning en een baan. Deze kleine goede daad van Geus groeide uit tot een groots initiatief in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Het CBS telde twee jaar geleden 32.000 daklozen in Nederland. Het werkelijke aantal zou helaas nog hoger kunnen liggen omdat niet alle daklozen geregistreerd staan en ook minderjarige daklozen niet in deze telling zijn meegenomen. Zonder woning is het extra moeilijk om te re-integreren in de maatschappij.

GiveMe5 vraagt hotels om vijf kamers beschikbaar te stellen en regelt zo tijdelijke opvang voor economisch daklozen. Hier kunnen zij in rust  herstellen en werken aan hun toekomst, om daarna door te stromen naar woning en werk.

Start Foundation

Start Foundation is een organisatie die de arbeidsmarkt inclusiever wil maken. Door geld te investeren in initiatieven die bij hun visie passen, willen ze kansen voor werkgelegenheid creëren en verbeteren voor iedereen, ongeacht achtergrond of omstandigheden.

De organisatie doneerde een bedrag van 182.000 euro aan het GiveMe5 initiatief. Dit stelt de initiatiefnemer, The Present Movement, ertoe in staat de komende twee jaar op te schalen naar andere grote steden. Naar verwachting kunnen er dankzij deze donatie 200 daklozen meer van straat geholpen worden.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie