Meer erkenning voor familie van zwaar gehandicapte kinderen

The Optimist 13 mrt 2020 Gezondheid

Ouders van kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen richtten 4 jaar geleden een stichting op voor begrip en ondersteuning, en met succes. Minister Hugo de Jonge (VWS) maakte gisteren officieel bekend dat het programma Wij zien je Wel wordt voortgezet tot eind 2021.

De stichting 2CU, die door een paar ouders werd opgericht, zorgde er na enkele campagnes voor dat door het ministerie de werkgroep Wij zien je Wel in het leven werd geroepen. In een unieke samenwerking tussen ouders, professionals en organisaties heeft de werkgroep een impuls gegeven aan de kwaliteit van leven voor gezinnen met een kind met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB). Voorzitter Ton Heerts overhandigde gisteren een rapport met aanbevelingen aan de minister, die het programma verlengt zodat het goede werk kan worden voortgezet.

De tien aanbevelingen in het rapport benadrukken de noodzaak om kennis en expertise over deze specifieke groep mensen te bundelen, om verder te gaan met het vereenvoudigen van (aanvraag)procedures, met het komen tot passende respijtzorg in elke regio, en met het verlagen van drempels voor efficiƫnte toegang tot de juiste hulpmiddelen.

In een korte film is te zien wat het leven met een ZEVMB-kind kan betekenen: https://www.wijzienjewel.nl/producten/korte-film-wat-je-niet-ziet

Bron: Wij zien je wel