Mangroves groeien met het stijgende zeeniveau mee

The Optimist 24 sep 2018 Natuur & Milieu

Het zeeniveau stijgt en we hebben steeds vaker te maken met extreem weer. In de VS breken orkanen vrijwel jaarlijks opnieuw records en lijdt de infrastructuur van de kuststadjes ernstig onder deze ‘natuurrampen’. Tot zo ver niets nieuws voor mensen die aan de kust wonen. Maar in een revolutionair onderzoek, getiteld Warming accelerates mangrove expansion and surface elevantion gain in a subtropical wetland, toont een team van biologen aan dat de mangroves in kustgebieden in het zuidoosten van de VS dat juist positief reageren op de steeds hoger wordende temperaturen.

De mangroves groeien sneller. Ze groeien zelfs zo snel dat ze het tempo waarmee de zee stijgt bij kunnen houden. Daardoor kunnen ze bijdragen aan de ophoging van het land door middel van de opbouw van grond onder de wortels. Het volledige onderzoek hierover werd eind augustus gepubliceerd in het Engelstalige magazine British Ecological Society’s Journal of Ecology. Het voelt als een klein zonnestraaltje in de regenachtige wereld van de klimaatdiscussie.

Voor het onderzoek voerde een team met subsidie van de NASA gedurende twee jaar onderzoeken uit in het Merritt Island National Wildlife Refuge (MINWR). Dit gebied was ideaal voor het onderzoek omdat het precies tussen twee biomen (specifieke ecologische gebieden) in ligt, namelijk de moerassen van zout water en de mangroves. Dit gebied is belangrijk, omdat het de laaggelegen infrastructuur van NASA beschermt tegen de invloed van de zee.

Wortelsystemen

In het gebied werd gebruik gemaakt van passieve verwarming, waardoor de luchttemperatuur in de moerassen en mangroves hoger werd. De hoogte van de planten in het warme gebied verdubbelde en de verandering van moeras naar mangrove ging sneller. Mangroves zijn anders dan moerassen omdat daar bomen staan met complexe, houtachtige wortelsystemen. In moerassen zijn de planten flexibeler en minder verhout. Zodra de temperaturen de hoogte bereiken zoals voorspeld in de klimaatmodellen, worden de mangroves hoger. De biologen konden aan de hand van de groei ook uitspraken doen over de mate waarin er grond werd opgehoogd, zodat de mangroves boven de zeespiegel zouden blijven.

‘Ons onderzoek schept enig bewijs dat de herverdeling van soorten over het oppervlak van de aarde het ook mogelijk maakt dat die soorten zich aanpassen aan de wereldwijde veranderingen die voor die herverdeling zorgt. Het behoud en de restauratie van de natte kustgebieden kan mensen ook helpen bij de aanpassingen die nodig zijn door het veranderende klimaat’, aldus een van de betrokken biologen.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie