Terugblik: Grote stappen om LHBTI-rechten te beschermen

The Optimist 3 aug 2021 Samenleving

Zowel Nederland als de Europese Unie zetten grote stappen om LHBTI-rechten te beschermen. Om je geheugen op te frissen, blikt The Optimist terug op twee bijzondere ontwikkelingen.

Steun voor de LHBTI-community in Hongarije en Polen

Hongarije en Polen stelden anti-LHBTI wetgeving en LHBTI-vrije zones in, wat leidde tot groot protest. De Europese Commissie zet alle instrumenten in om de mensenrechten en fundamentele waarden van de Europese Unie te verdedigen. Zo dreigt de Commissie met vervolgstappen, zoals het korten op EU-subsidies.

Er is veel onbegrip, protest en woede over deze anti-LHBTI wetgeving. Toen de EU-top in Brussel bijeenkwam, liepen de emoties hoog op. Volgens Rutte hadden vele aanwezigen tranen in hun ogen. Ook hijzelf kwam fel uit de hoek: volgens hem kan, als de Europese waarden hem niet bevallen, de Hongaarse premier de EU maar beter verlaten.

Niet alleen bij Europese leiders, maar ook burgers leidde deze wetgeving tot protest. De straten werden gevuld met demonstranten, gebouwen werden verlicht met regenboogkleuren en zelfs het EK voetbal werd een politiek strijdtoneel. De boodschap is duidelijk: bescherm de LHBTI-rechten. Een boodschap die tijdens de Pride Week verder wordt uitgedragen.

LHBTI-rechten in de Nederlandse grondwet

Ook Nederland zet stappen om de LHBTI-rechten beter te beschermen. De Eerste Kamer heeft op 9 februari het voorstel van D66, GroenLinks en PvdA aangenomen om LHBTI-rechten te verankeren in artikel 1 van de grondwet. De tweede ronde van de Grondwetswijziging startte 20 mei met een schriftelijke vragenronde door de Tweede Kamer.

Op dit moment staat in artikel 1 van de Grondwet dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook verboden is. De gronden ‘seksuele gerichtheid’ en ‘handicap’ zullen hier expliciet aan toegevoegd worden. 

Verankering van gelijke rechten voor LHBTI-personen in de Grondwet kan niet zomaar ongedaan worden gemaakt. Rechten van minderheden die nu vanzelfsprekend lijken, kunnen onder druk komen te staan. Kijk maar naar de recente ontwikkelingen binnen landen als Polen, Hongarije, Brazilië en de Verenigde Staten. Deze grondwetswijziging is een garantie voor de toekomst. Zo kunnen we over honderd jaar ook nog van onze zwaarbevochten rechten genieten.

Strijd

Deze zowel Europese als landelijke strijd voor de rechten van LHBTI’ers getuigen van steun, begrip en liefde. Tijdens de Pride Week zetten we de strijd voort: we demonstreren tegen onvrijheden, discriminatie en homofobie. Tegelijkertijd vieren we de vrijheid dat je mag zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt. Een vrijheid waar we ons met man en macht voor moeten blijven inzetten.

Wil je meer weten over de Pride Week? Eerder deze week schreven wij over hoe dit evenement er dit jaar uitziet.

Pride & The Optimist

Van 2 t/m 8 augustus staat The Optimist in het teken van pride. Daarom vieren wij in onze Dailies, Longreads en socials LHBTI in al zijn vormen en maten.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie