Klagen over ouderenzorg? Onzin!

The Optimist 2 okt 2017 Gezondheid

De overheid stimuleert met man en macht om ouderen langer thuis laten wonen en over de zorg in verpleeghuizen wordt fors geklaagd. Maar is dit geklaag wel terecht? In de discussies over verpleeghuizen en verzorgingshuizen wordt de stem van de bewoner weinig gehoord. Er wordt vooral over hen gesproken. Het Sociaal Cultureel Planbureau ging op onderzoek uit en voelde verpleeghuisbewoners aan de tand of het nu echt allemaal zo slecht is.

De kwaliteit van de ouderenzorg

Uit het onderzoek van SCP komt naar voren dat de ondervraagde verpleeghuisbewoners over het algemeen tevreden zijn met de kwaliteit van de aangeboden zorg. Ze voelen zich vaak met respect behandeld. Negen van de tien bewoners voelt zich veilig in het huis waar zij wonen. Ook is hetzelfde aantal tevreden met het gebouw zelf en met de kamer.

Een aandachtspunt is persoonlijk contact. De bewoners zeggen op een haastige manier verzorgd te worden waardoor er geen tijd is voor een praatje. Dit acht deze groep mensen vaak juist erg belangrijk. Door het ontbreken  van persoonlijke aandacht vindt de groep het moeilijk om een vertrouwensband op te bouwen.

Het geluk en de levenskwaliteit van de verpleeghuisbewoner

Ruim twee derde van de bewoners die tevreden zijn met de kwaliteit van de zorg, voelen zich erg gelukkig. De ouderen die ontevreden zijn met de zorg voelen zich een stuk minder gelukkig. Hierdoor is duidelijk geworden dat het geluk van de bewoners nauw samengaat met de ervaren kwaliteit van de zorg. Waarom de een gelukkiger is dan de ander hangt ook af van de mentale staat van de ondervraagden. Bewoners met een betere geestelijke gezondheid zijn gelukkiger met hun leven.

Op de vraag of er iets ontbreekt in het verpleeghuis antwoorde 83 procent van de ondervraagden met ‘nee’. De overige 17 procent bleken een variatie aan dingen te missen, zoals zingeving, persoonlijk contact, sociale en culturele activiteiten en de styling van hun kamer en het gebouw. Uit de antwoorden bleef naar voren komen dat de bewoners een goede conversatie het meest missen.

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Reacties zijn gesloten.