IGZ constateert verbetering van medicatieveiligheid in verpleeghuizen

The Optimist 29 aug 2017 Gezondheid

Het is altijd belangrijk om met zorg om te gaan met medicijnen. Gelukkig wordt hier steeds meer op gelet. Zo blijkt dat de medicatieveiligheid in de verpleeghuizen sterk verbeterd is en dat de medicatierisico’s zijn verkleind. Dit blijkt uit een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Na bezoeken van de inspectie hebben verpleeghuizen diverse verbeteringen doorgevoerd, zoals investeren in scholing van medewerkers in medicatieveiligheid, het invoeren van dubbele checks voor de distributie en toediening van medicijnen, en een betere samenwerking met en betrokkenheid van apothekers.

Meer meldingen medicatie-incidenten voor verbetering

Daarnaast is er meer besef ontstaan dat het melden van medicatie-incidenten niet gaat om het bestraffen maar om het kunnen doorvoeren van verbeteringen. De bereidheid tot melden kan juist worden gezien als een veiligere cultuur wat betreft medicatie en het groeiend aantal meldingen is dus geen teken van groei in medicatierisico’s.

De IGZ stelt dat onder meer door de toename van het aantal ouderen en de ontwikkelingen die nu gaande zijn in de langdurige zorg, aandacht voor medicatieveiligheid de komende jaren van essentieel belang blijft. Sinds enkele jaren is medicatieveiligheid een vast onderdeel van het toezicht op de ouderenzorg. Dat heeft ervoor gezorgd dat zorgaanbieders al veel hebben verbeterd op dit gebied.

Verbeterd toezicht door IGZ

Het is verder bekend dat geneesmiddelen gezondheidsschade bij patiënten kunnen veroorzaken. Uit verschillende studies blijkt dat geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames een reëel probleem vormen in Nederland. Bijna de helft (44%) van deze ziekenhuisopnames had potentieel voorkómen kunnen worden. Het IGZ blijft dit in toenemende mate in de gaten houden.

Bron: Zorgvoorbeter/IGZ
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Reacties zijn gesloten.