Hitteprotocol diertransporten op de schop

The Optimist 10 jul 2017 Natuur & Milieu

Het hitteprotocol voor diertransporten moet worden aangescherpt, zo besloot de Tweede Kamer nadat Kamerlid Esther Ouwehand van de PvdD hiervoor een motie had ingediend.

Je ziet ze wel eens op de snelweg voorbijkomen, vrachtauto’s met uitstekende varkenssnuiten of pikkende kippensnavels. Ook bij tropische temperaturen gaat dit transport gewoon door. Aangezien er meestal geen airconditioning in de transportruimte zit, is het nodig om een goed hitteprotocol voor diertransporten op te stellen. Dit is bedoeld om hittestress en dus ernstig lijden in transportwagens te voorkomen.

Het huidige voorschrift treedt pas bij vier aaneengesloten zomerse dagen boven de 27˚C in werking. En er zijn allerlei uitzonderingsbepalingen waardoor dieren in de praktijk alsnog vaak hittestress ervaren. Zo geldt het protocol niet voor transporten onder de acht uur en geldt het niet voor paarden. Daar komt bij dat de temperatuur van 27˚C als standaard veel te hoog is voor verschillende diergroepen.

Er zijn nogal wat randvoorwaarden waar vraagtekens bij gezet kunnen worden. Zo is het opvallend dat het protocol in werking treedt op basis van buitentemperaturen terwijl de temperaturen in veewagens vaak veel hoger liggen. Daarnaast mag een veehandelaar zijn dieren vroeg in de ochtend laden terwijl ze vervolgens soms urenlang in de snikhete zon moeten wachten bij de parkeerplaats van een slachthuis of voor een grensovergang.

Met het aannemen van de motie wordt een begin gemaakt met een diervriendelijke aanpassing van het protocol.

Bron: Partij voor de Dieren
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Reacties zijn gesloten.