Het verminderen van broeikasgassen? Dat moet sneller!
Uitgelicht Natuur & Milieu

Het verminderen van broeikasgassen? Dat moet sneller!

The Optimist 12 okt 2018

Het gerechtshof in Den Haag zette afgelopen dinsdag 9 oktober extra druk op de ketel op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Volgens het hof moet de Nederlandse overheid de uitstoot veel sneller verminderen. Dit is de uitspraak op het hoger beroep op de klimaatzaak uit 2015.

Op 24 juni 2015 won duurzaamheidsorganisatie Urgenda, samen met 900 andere eisers, de klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat. In deze zaak werd door de rechter bepaald dat de Staat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25 procent moet hebben verlaagd ten opzichte van 1990. Een historische uitspraak, aangezien de rechter oordeelde dat CO2-uitstoot klimaatverandering teweegbrengt en daarmee de zeespiegel en voedselvoorziening bedreigt. Hoewel het vonnis werd geaccepteerd, trad de Staat in hoger beroep. Ruim drie jaar later is er eindelijk een uitspraak.

Politieke keuze

Toen de rechter in 2015 het vonnis uitsprak, aanvaarde kabinet-Rutte II dat er actie moest worden ondernomen voor het klimaat. Toch ging het kabinet in hoger beroep, omdat de rechtbank een ‘beleidsmatige en politieke keuze’ zou hebben gemaakt. Volgens het Hof is de reductieplicht van broeikasgassen in overeenstemming met de zorgplicht van de Staat. In de uitspraak benadrukt het Hof dat de Staat maatregelen moet nemen zodra de overheid weet dat er sprake is van een reëel en dreigend gevaar.

De uitstoot van broeikasgassen is volgens het Hof onverminderd groot gebleven. De Staat moet voor 2030 de uitstoot aanzienlijk verminderen. Het Hof stelt dat de Staat niet in zijn eentje verantwoordelijk is voor de uitstoot, maar wel verantwoordelijkheid moet nemen. Hoe het kabinet de uitstoot drastisch wil gaan verminderen is nog de vraag. Dit komt te staan in het Nederlands klimaatakkoord, waar momenteel aan wordt gewerkt. Bij het opstellen hiervan wordt het klimaatakkoord van Parijs als richtlijn gezien.

Opwarming aarde beperken

De uitspraak van het Hof is een goede aanvulling op het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC) van de Verenigde Naties. Dit rapport pleit dat de aarde niet meer mag opwarmen dan 1,5°C. Als de aarde met een halve graad meer opwarmt dan dat, heeft dit volgens het IPCC rampzalige gevolgen. Volgens Joris Thijssen, directeur van Greenpeace Nederland, geeft het rapport ons de laatste kans op opwarming van de aarde te beperken.

Volgens het IPPC moeten we vooral stoppen met boskap, herbebossen, de landbouw hervormen en de veestapel reduceren. Het rapport gaat een belangrijke rol spelen tijdens de VN-klimaatbespreking in december 2018, zo wordt gesteld.

Duurzaam Nieuws

Bron: Nu.nl
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *