Het leven op aarde begon veel eerder dan gedacht

The Optimist 9 apr 2018 Natuur & Milieu

Wetenschappers dachten te weten wanneer voor het eerst plantjes op aarde groeiden. Uit nieuwe gegevens blijkt nu dat deze allereerste plantjes er toch echt al veel eerder waren dan in eerste instantie gedacht werd. En ze zaten er niet maar een paar jaartjes vanaf.

Het blijkt dat de allereerste plantjes zich 100 miljoen jaar eerder aan land waagden dan wetenschappers in eerste instantie dachten. Mogelijk kwamen de eerste plantjes ongeveer tegelijk met de eerste landdieren. Dit blijkt uit een nieuwe analyse in het vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences.

500 miljoen jaar geleden

De oudste plantenfossielen zijn ongeveer 420 miljoen jaar oud. Toch blijkt uit nieuwe gegevens dat het rond die periode al aardig groen geweest moet zijn op aarde. Uit berekening van Jennifer Morris en haar collega’s van de Universiteit van Bristol, blijkt dat het rond de 500 miljoen jaar geleden moet zijn geweest dat er plantjes op aarde groeiden. Ze kwamen op dit getal uit door terug te rekenen aan de hand van het DNA van nu levende planten.

Niet meer dan één cellaag dik

Raymond van der Ham, onderdeel van Naturalis Biodiversity Center, zelf niet betrokken bij het project, vertelt dat de plantjes waarschijnlijk niet heel veel voorstelden. ‘Denk aan mosachtige plantjes, met kleine stengeltjes en tere, bladachtige orgaantjes, dunne lapjes van niet meer dan één cellaag dik. Ze zullen hebben geleefd in vochtige omgevingen, zoals droogvallende plasjes’, aldus van der Ham. De planten die wij kennen, met stammen en vaten, ontstonden rond de 420 miljoen jaar geleden.

De geschiedenis van de aardse kringlopen

Inmiddels zijn de eerste plantjes die zich aan land waagden uitgestorven. Ook de kans dat zo’n plantje in versteende vorm wordt gevonden is klein. Toch is het belangrijk te achterhalen wanneer de eerste planten ontstonden. Hierdoor kan namelijk de geschiedenis van de aardse kringlopen begrepen worden. ‘Hun komst leidde tot een drastische afname in het niveau van het broeikasgas CO2 in de dampkring en tot wereldwijde afkoeling’, aldus Morris.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie