Het eerste subsidieloze Nederlandse windpark komt eraan

The Optimist 29 jun 2017 Natuur & Milieu

Ze staan een eind uit de kust, maar tekenen steeds vaker de horizon: windparken op zee. De overheid verwacht dat er binnenkort een aanvraag komt voor zo’n windpark, zonder subsidie. Daartoe daagt minister Henk Kamp geïnteresseerden uit.

Het rappe tempo van de huidige ontwikkelingen op het gebied van windenergie op zee liggen hieraan ten grondslag. Om hierop in te spelen wordt partijen de mogelijkheid geboden een subsidieloze bieding uit te brengen voor de kavels I en II van het windpark Hollandse Kust Zuid die dit najaar wordt opengesteld. Mocht zich niemand melden, dan wordt alsnog de procedure met subsidie gestart, aldus demissionair minister van Economische zaken Henk Kamp.

De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer: ‘De ontwikkelingen rond wind op zee volgen elkaar in hoog tempo op. Drie jaar geleden was de verwachting dat voor de vijf windparken voor de Zeeuwse en Hollandse kust maximaal 18 miljard euro aan subsidie nodig zou zijn. Dat was inclusief 4 miljard voor het net op zee, nodig om de stroom aan land te krijgen. Inmiddels zijn de kosten echter al meer dan gehalveerd en is de verwachting dat zij nog verder zullen dalen. Ik ga bedrijven nu de gelegenheid geven op de tender voor het volgende windpark – dat voor de Zuidhollandse kust – in te schrijven zonder subsidie.’

Nederland is bezig met de transitie van fossiele energie naar duurzame energie, ook al is het tempo waarin dit gebeurt volgens velen te laag. Op dit moment is 6% van de energie die we gebruiken afkomstig van duurzame bronnen zoals wind- of zonne-energie. Dat percentage zal de komende jaren toenemen tot 14% in 2020 en 16% in 2023. Wind op zee maakt daarvan een belangrijk deel uit. Tot 2023 wordt in Nederland gewerkt aan de aanleg van vijf windparken die behoren tot de grootste ter wereld. Elk windpark heeft een capaciteit van 700 megawatt, dat is per park voldoende om een miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien. Er staan nog eens 7 windparken op zee gepland met ieder een vermogen van 1000 megawatt. Op basis van de meest recente tender voor de kavels 3 en 4 van het windpark Borssele was de verwachting dat over 7,5 jaar geen subsidie meer  nodig zou zijn voor windparken op zee. Dat moment komt naar alle waarschijnlijkheid eerder.

Bron: FD
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Reacties zijn gesloten.