Grootouders voor het Klimaat helpen boer in transitie

The Optimist 7 dec 2022 Natuur & Milieu

Zaterdag 10 december ontvangt de Limburgse boer Mark Venner een donatie vanuit Grootouders voor het Klimaat voor de transitie van zijn boerenbedrijf. Het bedrag van ruim € 50.000 is het resultaat van een donatiecampagne van de stichting.

Boer in transitie

Boer Mark transformeert de traditionele melkveehouderij van zijn ouders in Baexem bij Weert naar een nieuwe vorm van voedselproductie. Dit doet hij door de aanleg van ‘Voedselbos Leuker’. Inmiddels zijn er ruim twaalfduizend bomen en struiken geplant. De donatie van Grootouders voor het Klimaat is voor de aankoop van nog meer plantmateriaal dat nodig is voor de aanleg van het voedselbos.

Zaterdag 10 december 2022

Op zaterdag 10 december organiseert Mark met hulp van de campagne Meer Bomen Nu een plantdag op het terrein bij de boerderij. Vrijwilligers van onder meer Grootouders voor het Klimaat helpen die dag met de aanplant van geleverde bomen en struiken.

Grootouders voor het Klimaat

Stichting Grootouders voor het Klimaat gunt alle kleinkinderen een leefbare en duurzame aarde. ‘Wij maken ons ernstig zorgen over de wereld waarin de komende generaties zullen leven ten gevolge van de opwarming van de aarde. Dit leidt, tenzij de overheid de hoogste prioriteit geeft aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen, tot een klimaatcrisis, die onder andere gekenmerkt wordt door hittegolven, extreme droogte, bosbranden en overstromingen, verwoestende stormen, misoogsten in meerdere wereldregio’s. Een en ander leidt tot steeds meer (klimaat)vluchtelingen. Wij willen daarom zoveel mogelijk grootouders en andere senioren mobiliseren om zich bij ons aan te sluiten en/of mee te werken om met verenigde stem invloed uit te oefenen op het beleid van de overheid, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties. Ons doel is om een leefbare aarde voor onze kleinkinderen en komende generaties. Wij zijn een schakel in de internationale beweging van Grootouders voor het Klimaat.’

Meer informatie over het voedselbos van boer Mark: www.leuker1818.nl

Bron: Grootouders voor het Klimaat
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie