Gratis hulp voor jongere met mentale problemen

The Optimist 27 apr 2023 Gezondheid

Terwijl het land Koningsdag viert, worstelen veel jongeren met hun mentale gezondheid. Staatsecretaris Maarten van Ooijen hield afgelopen dinsdag zijn eerste bijeenkomst om oplossingen op te halen voor de druk op de jeugdzorg, als aftrap van zijn campagne. Hypnotherapeut Edwin Selij heeft zo’n oplossing bedacht: ‘Zeg eenzame jongeren en ouders dat het juist oké is om hulp te vragen.’

Stop anti-campagne

Hoewel hij begrijpt dat de overheid op de centen moet letten en de druk op de jeugdzorg wil verminderen, zou de anti-campagne per direct moeten stoppen. ‘Waar de overheid een paar jaar geleden campagne voerde om juist open te zijn wanneer je depressieve gedachtes, enzovoorts, had, moeten we nu ineens niet meer bellen.’

‘Mislukkeling’

Selij waarschuwt dat Van Ooijens anti-campagne eerder extra problemen creëert. ‘Met mogelijk persoonlijke, dramatische gevolgen voor deze toch al zo kwetsbare groep.’ Als 16-jarige had hij – net als sommige eenzame jongvolwassenen nu in stedelijke gebieden – suïcidale gedachten. ‘Gelukkig mislukte die poging tot zelfdoding, kan ik achteraf zeggen en vier ik deze week het leven. Maar op dat moment, met mijn 16 jaar, voelde ik me een behoorlijke mislukkeling.’

Gratis hulp

Inmiddels is hij een succesvolle ondernemer en leidt hij jaarlijks honderden mensen op tot hypnotherapeut. Als opleider heeft hij hypnotherapeuten door heel Nederland bereid gevonden om gratis hulp te bieden aan jongvolwassenen met mentale problemen.
‘Ik zou tegen die ouders die hulp nodig hebben, willen zeggen: vraag gewoon.’
Om ouders van deze jongvolwassenen hulp te bieden, heeft hij een landelijk portaal opgezet. ‘Hier bieden we jongeren en hun ouders geheel belangeloos hulp.’
Meer informatie: www.vraaggewoon.nl.
Edwin Selij (foto: Wijnand Geuze)
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie