Gebiedsagenda Wadden 2050 moet Waddeneilanden beschermen

The Optimist 11 jul 2017 Natuur & Milieu

De Waddeneilanden zijn een toeristische trekpleister met veel culturele historie en duurzame economie die beschermd moet worden. De Gebiedsagenda Wadden 2050 moet dit bewerkstellen. Dat schreven Schultz van Haegen (minister van Infrastructuur en Milieu) en Van Dam (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer over het Nederlandse Waddengebied.

Het doel van de brief was om de opties van het toekomstige beleid voor het Waddengebied in kaart te brengen. Ook zijn hierbij de Tussenevaluatie Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee en de Herziene Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee 2016-2018 meegestuurd aan de Tweede Kamer. Het werken aan deze agenda zal in het najaar van 2017 beginnen en neemt ongeveer een jaar in beslag. Ook zijn er diverse rapporten en verkenningen van het gebied doorgestuurd. Hierin worden mogelijkheden beschreven om in nauwe samenspraak met de regio plannen te maken om het gebied aantrekkelijk te houden voor bewoners, bedrijven en bezoekers.

Schultz geeft in haar verklaring aan dat het Waddengebied een van de mooiste natuurgebieden is volgens Nederlanders. Hier moet zuinig mee omgegaan worden als zowel de bewoners als de bezoekers er nog profijt van willen hebben. Daarnaast maken miljoenen trekvogels een tussenstop in dit gebied, is de zee een belangrijk zout- en brakwatergebied voor rondtrekkende vissen en komen er veel zeehonden voor rond het waddengebied. Deze worden opgevangen in het centrum van Pieterburen. Dit gebied beschermen is daarom van groot belang om de voedselkringloop op gang te houden.

In 2009 heeft UNESCO de Nederlandse en Duitse Waddenzee aangewezen als Werelderfgoed, het Deense deel volgde in 2014. Dit gebied is met ruim 12.000 km2 het grootste aaneengesloten wetland op aarde. Andere gebieden en monumenten in ons land op de Werelderfgoedlijst zijn Schokland en omgeving, de Stelling van Amsterdam, Molencomplex Kinderdijk-Elshout, het Ir. D.F. Woudagemaal, Willemstad Curaçao, Droogmakerij de Beemster, het Rietveld Schröderhuis, de Grachtengordel van Amsterdam en de Van Nellefabriek.

Bron: Rijksoverheid
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Reacties zijn gesloten.