Flinke subsidie om vogelsterfte door windmolens te beperken

The Optimist 5 dec 2018

De komst van windmolenparken op zee is een gewenste ontwikkeling bij de overgang naar duurzame energie. Hier zit echter ook een keerzijde aan: jaarlijks krijgen mogelijk duizenden vogels een letterlijke klap van de molen. De vogels sterven door botsing met de wieken van de windmolens. Onderzoekers aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) startten een project om dergelijke vogelsterfte te beperken. Zij ontvangen hiervoor nu een bedrag van 1,2 miljoen euro. Dit bedrag komt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), Rijkswaterstaat en Gemini windpark.

De subsidie draagt bij om het vogelgedrag boven de Noordzee te begrijpen en te voorspellen om zo op wetenschap gebaseerde mitigatiemaatregelen te ontwikkelen. Het project maakt gebruik van zogenoemde ‘vogelradars’. Volgens projectleider dr. Judy Shamoun-Baranes kunnen de radars worden vergeleken met die van de website Buienradar. De website gebruikt radarbeelden van wolken om regen te voorspellen, vogelradars kunnen zien waar een groot aantal vogels is en hoe snel en in welke richting de vogels bewegen.

Voorspellingsmodel

Al jaren wordt onderzoek gedaan naar het vlieggedrag van vogels en vogeltrek. Aan de UvA gebeurt dat al 15 jaar. De kennis die de afgelopen jaren werd vergaard, wordt nu ingezet. ‘Er is op dit vlak ook nog heel veel dat we niet weten. Wat beïnvloedt het trekgedrag van vogels? Waarom zie je de ene dag zo veel vogels, en de andere dag geen? Dit project geeft ons de ruimte om vlieggedrag verder uit te zoeken’, meldt Shamoun-Baranes. Naast vlieggedrag wordt ook de individuele meeuw onder de loep gehouden. Zo wordt gekeken naar de bewegingen van meeuwen rond broedgebieden en wordt de impact van windparken op broedpopulaties onderzocht. De onderzoekers proberen uiteindelijk een voorspellingsmodel te maken door onder meer gegevens van vogelradars, weerdata en gedragsonderzoek samen te brengen. De UvA ontwikkelde eerder soortgelijke modellen voor de Nederlandse Luchtmacht waarmee botsingen tussen vliegtuigen en vogels flink omlaag werden gebracht. ‘Helaas kunnen we die voor de luchtmacht ontwikkelde modellen niet zomaar inzetten voor de windmolenparken. Op zee zijn er toch weer andere factoren waar je rekening mee moet houden.’

Het tijdelijk stilzetten van een windmolen is tot nu toe de enige effectieve, bekende manier om vogels te redden. Dit is echter kostbaar en heeft invloed op de stroomvoorziening binnen en buiten Nederland. Stilstand kan zelfs de stabiliteit van het hele Europese elektriciteitsnetwerk beïnvloeden. ‘We willen daarom straks 48 uur van tevoren kunnen voorspellen of het nodig is het park stil te leggen. Daarbij kijken we naar het aantal verwachte vogels. Het is economisch niet haalbaar de windmolenparken voor elke individuele vogel stil te leggen’, aldus Shamoun-Baranes.

Bron: Universiteit van Amsterdam
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

4 reacties op “Flinke subsidie om vogelsterfte door windmolens te beperken”

  1. Blijf een groot voorstander van zonne energie i.p.v. die mega dure windmolens.
    Als alle daken in Nederland die op het zuiden staan volstonden met zonnepanelen zouden we stroom over houden zelfs!

  2. Dit is een grote stap voorwaarts. De plannen van alle 7 (!) landen rondom de Noordzee voor windmolens zijn groot(ts). Door nu met onderzoek te starten kan er echt rekening gehouden worden met vlieg– en trekroures. Vogels trekken zich niets aan van landsgrenzen. Ook Stichting Noordzee ziet het belang van onderzoek en maatregelen om vogels te beschermen.

  3. Zou het helpen als er een bepaald geluid door de molens wordt uitgezonden.

  4. Ja een bepaald geluid wat ze afschrikt in combinatie dan met de vogelradar.

Geef een reactie