Een miljoen keer sneller CO2 opnemen: mineralisatie

The Optimist 23 mei 2023 Natuur & Milieu

Start-up bedrijf Paebbl ontwerpt in samenwerking met ingenieursbureau Iv-Industrie een reactor die de natuur een handje moet helpen bij het opnemen van CO2 via mineralisatie. Dankzij deze installatie zou dat een miljoen keer sneller verlopen dan in de natuur.

Mineralisatie

is een natuurlijk proces waarbij koolstofdioxide wordt vastgelegd tot kalk. De CO2 uit de atmosfeer lost op in water, waarbij koolzuur ontstaat. Koolzuur reageert met basisch gesteente en zo ontstaat kalk. Helaas gaat dit proces niet snel genoeg om de toenemende uitstoot bij te benen.

Paebbl en IV-industrie

‘Gedurende mijn leven is de CO2-concentratie in de atmosfeer met een derde toegenomen. Dat is ontzettend veel’, vertelt Pol Knops. Hij is een van de oprichters van Paebbl en wilde het probleem van de toenemende CO2-concentratie in de atmosfeer vanuit een andere hoek aanpakken: in plaats van het verlagen van de CO2-uitstoot, juist de afvang optimaliseren. En bij het verbeteren van dat afvangproces ook nog nut halen uit CO2. Paebbl schakelde Iv-industrie in om te helpen bij het ontwerpen van een reactor voor het mineralisatieproces.

Pilot reactor

Het mineraalgesteente olivijn wordt gebruikt om CO2 op te vangen. Dit proces gebeurt al van nature, maar om het op grotere schaal uit te voeren in een reactorunit, is hoge druk en ook hoge temperatuur nodig. Onder een druk van 100 bar en een temperatuur van 220 graden Celsius versnelt een reactor mineralisatie. Naast dat deze techniek klimaatverandering moet afremmen, zijn er ook commerciële voordelen. De gemineraliseerde CO2 kan namelijk worden gebruikt bij toepassingen voor onder andere papier, beton en kunststoffen.

Volgend jaar wordt er in Rotterdam een pilotinstallatie opgesteld. Deze pilot moet inzicht geven in verbeterpunten om de techniek later op grotere schaal inzetbaar te maken. Momenteel staat er in Rotterdam een testopstelling die tot nu toe hoopgevende resultaten levert. Als de pilot dit voortzet, wordt de definitieve installatie gerealiseerd.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie