Ecologische voetafdruk van Nederlandse boeren is klein

The Optimist 3 aug 2017 Natuur & Milieu

De Nederlandse boeren schijnen de minste impact op het milieu te veroorzaken van alle andere agrarische sectoren ter wereld. Per kilo landbouwproduct is de ‘voetafdruk’ van onder meer CO2, pesticiden en antibiotica het kleinst.

De reden hiervoor is onder andere dat de regelgeving hier strenger is. Zo is het toepassen van antibiotica in de vee-industrie aan banden gelegd. Maar ook de mate van het hergebruik van producten draagt bij, waardoor er minder voedselverspilling is. Zo wordt bijvoorbeeld met de restproducten uit de voedselindustrie het vee gevoerd en worden plantenresten omgevormd tot bouwmateriaal, textiel of karton.

Ook is men ten opzichte van de jaren 80 de helft minder pesticiden gaan gebruiken en maken akker- en tuinbouwers steeds vaker gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen. Daarnaast is het inzetten van dieren als natuurlijke vijanden toegenomen.

Toch scoort Nederland niet op alle punten zo goed. Zo is de uitstoot van stikstof en fosfaat door de intensieve landbouw in Nederland erg hoog en is het overschot aan deze stoffen het hoogst van heel Europa. Er valt op dat vlak dus nog veel te verbeteren.

Bron: Insights ABN AMRO
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Reacties zijn gesloten.