Dutch Center for Circulair Textiles opgericht om cirkel te sluiten

The Optimist 27 nov 2018 Economie

De gemeente Zaanstad heeft een belangrijke stap gezet naar het realiseren van een circulaire textielindustrie. Samen met vier partijen ondertekende de gemeente op vrijdag 23 november hiervoor een meerjarig samenwerkingscontract. Wat tevens de aftrap is van de oprichting van het Dutch Center for Circulair Textiles (DCCT).

De lokale samenwerking betekent samenwerking tussen sorteerder en verwerker Wieland Textiles, kledingmerk Brightloops | Loop.a life, Leger des Heils ReShare en de gemeente Zaanstad. De DCCT moet daarbij bedrijven uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in de textielketen met elkaar verbinden. Binnen deze schakels zitten onder meer het inzamelen van gebruikt textiel en de productie van nieuw textiel. ‘Het doel om lokaal een van de meest verontreinigende industrieën te verduurzamen en iets te doen aan de groeiende afvalberg van textiel. Daarbij willen we de maakindustrie stimuleren’, aldus de initiatiefnemers.

In een volledig circulaire keten wordt afgedankt textiel in meerdere stappen tot garens of vilt verwerkt om daarvan nieuwe textiele eindproducten van hoogwaardige kwaliteit te maken. Door de samenwerking van Leger des Heils ReShare (LdH), Wieland Textiles en Brightloops | Loop.a life worden naar eigen zeggen meerdere belangrijke schakels in de keten verbonden. ‘Alles komt samen, zowel het inzamelen, de vergaande sortering als het maken van hoogwaardige textiele grondstoffen zoals vezels en garens, waarmee onder andere nieuwe kleding en interieurproducten gemaakt worden.’
Simon Smedinga van LdH ReShare ziet grote kansen in de samenwerking. ‘Wij zamelen textiel in vanuit onze missie om voor mens en milieu te zorgen. Met de samenwerking kunnen we onze impact vergroten. Daar wordt dus iedereen beter van.’ Directeur Hans Bon van Wieland Textiles kijkt alvast vooruit. ‘We brengen hiermee het ideaal om binnen vijf tot tien jaar te zorgen dat ieder kledingstuk voor minimaal 20 procent uit gerecyclede grondstoffen bestaat een stuk dichterbij.’

Sluitende business case begin 2019

Om de textielketen helemaal circulair te maken, ontbreekt echter nog een aantal schakels. Daarom werken de partners momenteel, met financiële ondersteuning van de MRA, aan het opstellen van een businesscase voor het verder sluiten van de keten. Het voornemen is deze in het eerste kwartaal van 2019 af te hebben. De voorwaarden om te komen tot een sluitende businesscase zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. De businesscase geeft inzicht in wat nodig is om de ontbrekende schakels in de keten in te vullen, zoals een mechanische vervezelingsinstallatie of machines om te breien of weven. Daarnaast schept het voorwaarden voor het realiseren van een ontwikkel- en productieomgeving om samen met marktpartijen en kennis en onderwijsinstellingen tot innovatie te komen’, volgens de partijen.

De partners voeren hiervoor vergaande gesprekken met een aantal bedrijven in de sectoren fashion, bedrijfskleding, interieur en bouwmaterialen die hun productie en aanbod willen verduurzamen. Een sluitende businesscase en de kennis en ervaring die al aanwezig zijn bij de partners maken het makkelijker om aan te haken bij de circulaire trend, aldus Ellen Mensink van Brightloops | Loop.a life. ‘Er wordt veel gesproken over circulair textiel, maar wij willen aan de slag en bovenal marktpartijen aan ons verbinden die in co-creatie circulaire producten willen ontwikkelen, zodat circulair de nieuwe standaard wordt voor de mode- en textielindustrie. De gemeente Zaanstad ondersteunt daarbij de duurzame visie.’

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

2 reacties op “Dutch Center for Circulair Textiles opgericht om cirkel te sluiten”

 1. Wat is de financiële inbreng en welke is het belang – en gezien vanuit welke ooghoek(en) – van de Gemeente Zaanstad in dtit kader?
  Vanuit welke optiek is de Gemeente Zaanstad – als “Gemeente” – gerechtigd tot deze deelname?

 2. Geachte mevrouw/meneer,

  In hun berichtgeving laat de gemeente Zaanstad weten:

  ‘De gemeente Zaanstad ondersteunt het project met kennis, mankracht en haar bestuurlijke netwerk. Wethouder duurzaamheid en circulaire economie Sanna Munnikendam: “Deze samenwerking is een belangrijke eerste stap voor een volledig circulaire textielketen. Dat die stap juist in de Zaanstreek wordt gezet is logisch: de ligging van Zaanstad in de metropoolregio zorgt voor een grote stroom van afgedankt textiel en in de regio zijn tal van bedrijven, in onder meer mode- en interieur, die de nieuwe grondstoffen kunnen verwerken en bij het DCCT kunnen aanhaken. Als gemeente zetten wij sterk in op duurzaamheid en zien wij de kansen die de circulaire economie biedt om de economische structuur van de stad klaar te maken voor de toekomst. Het gaat in ieder geval zorgen voor meer lokale werkgelegenheid.’

  Voor meer informatie zou u contact op kunnen nemen met de gemeente zelf. Zij zijn in elk geval te bellen op telefoonnummer 14 075

  – De redactie

Geef een reactie