Duik de natuur in

The Optimist 22 jul 2019 Natuur & Milieu

Een veel gebruikte behandeling voor stressklachten is het meer opzoeken van de natuur. Door contact te hebben met een natuurlijke omgeving ervaren mensen minder fysieke en emotionele klachten. Deze behandeling is een van de redenen dat de psychologie een nieuwe tak kreeg in de jaren negentig: de ecopsychologie.

De ecopsychologie is voortgekomen uit de waarneming van angst die heerst onder klimaatwetenschappers, -advocaten en journalisten. Het is een recent werkveld dat twee belangrijke wetenschappen bij elkaar brengt, namelijk ecologie en psychologie. De angst en stress die mensen voelen wordt volgens ecopsychologen voornamelijk veroorzaakt door een gebrekkig contact met de natuur of doordat ze zich machteloos voelen bij klimaatsverandering.

Grotere bewustwording

De Universiteit van Aosta in Italië is de eerste Italiaanse universiteit die ecopsychologie als studie aanbiedt. De universiteit schetst het belang van de nieuwe studie als volgt: ‘de uitdagingen van de maatschappij liggen niet alleen in daden, maar ook in het zijn. Dit begint bij een grotere bewustwording krijgen over en verantwoordelijkheid nemen voor wat gebeurt in de wereld.’

De disconnectie die steeds meer mensen voelen komt volgens veel psychologen door de afstand tot de natuur. ‘Leer u zelf kennen’ zei Socrates. De natuur biedt de optimale setting om een nieuwe en sterkere band te krijgen met jezelf. De disconnectie met de natuur zorgt ervoor dat we minder om de natuur geven, dus ook vanuit dat perspectief is het aanhalen van die band zinvol.

Sterke band met natuur

De Italiaanse psychologe Marcella Danon is president van de International Ecopsychology Society (IES) geweest en helpt om het belang van de ecopsychologie onder de aandacht te brengen. Danon verwoordt het op de site van IES als volgt: ‘het is niet mogelijk om levende soorten en het milieu te redden zonder een sterke band met de natuur te hebben’.

De ecopsychologie ziet de vervreemding tussen mens en natuur als een van de voornaamste oorzaken van de huidige klimaatproblematiek. De boodschap van de wetenschappelijke discipline lijkt duidelijk. Wanneer duik jij de natuur in?

Meer weten over ecopsychologie? Lees onze daily over milieu melancholie.

Bron: IES
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie