Dementievriendelijke wijken in Singapore

The Optimist 11 okt 2022 Samenleving

De overheid van Singapore wil dat haar steeds ouder wordende bevolking zo lang mogelijk in haar eigen omgeving kan blijven wonen. Om dit te laten slagen worden woonwijken dementievriendelijk ingericht.

22 procent van de bevolking van Singapore is ouder dan 60 jaar. Gezondheidsautoriteiten maken zich zorgen dat er in 2050 al 158 duizend mensen met dementie kunnen zijn.

Mensen met dementie helpen

Zo hebben de wijken Khatib Central en Chong Pang City te maken met een vergrijzende bevolking. Om de senioren en mensen met dementie te helpen veilig en zelfstandig door hun buurt te navigeren, is er in deze steden dementievriendelijke bewegwijzering aangebracht. Dit werd vooral gedaan tussen woonblokken en belangrijke voorzieningen in zones met veel verkeer.

Zones in opvallende kleuren

Met onderzoek werden de behoeften van ouderen en mensen met dementie vastgesteld. Hieruit is gebleken wat er precies nodig is voor de ruimtelijke herkenning van deze mensen. Zo werd een wijk opgedeeld in zones, waarbij elk deel een opvallende kleur kreeg toegewezen; rood, groen of blauw. De zonekleuren zijn op de gevel van woonblokken geschilderd en kregen een nummer in een groot lettertype.

Visuele ankers

In gemeenschappelijke ruimtes zoals lobby’s en trappenhuizen is er per kleurzone gebruik gemaakt van grafische symbolen en pictogrammen. Deze dienen als visuele ankers.
Ook zijn er rondom pilaren met bewegwijzering zitjes gecreëerd die dienstdoen als rustplek voor senioren, zijn er barrières geplaatst die verwarde ouderen ervan moeten weerhouden om hoofdwegen te betreden en zijn sommige gebouwen voorzien van grote muurschilderingen.

Bron: Good News Network
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie