CBS: Nederland haalt Urgenda-klimaatdoelen

The Optimist 16 feb 2022 Natuur & Milieu

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) rapporteert dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2020 25,5 procent lager was dan in 1990. Dit betekent dat Nederland zich aan de Urgenda-doelstellingen heeft gehouden.

Als uitspraak in de rechtszaak van klimaatorganisatie Urgenda tegen de overheid, bepaalde de rechter in 2015 dat de regering zich moest houden aan klimaatdoelen. Dit betekende dat er in 2020 in Nederland een kwart minder broeikasgassen in de lucht aanwezig moesten zijn dan in 1990.

Minder verkeer en vervoer

Dat dit doel gehaald is, komt echter niet door doeltreffende klimaatmaatregelen van het kabinet, vertelt Tim van Hattum, programmaleider Green Climate Solutions bij Wageningen University & Research. Door de coronacrisis lag in 2020 een groot deel van de samenleving stil, en dat is goed geweest voor de uitstootcijfers. Vooral op het gebied van verkeer en vervoer is er minder uitgestoten. Van Hattum: ‘Maar zodra de coronamaatregelen versoepeld werden, kwamen de files ook weer terug. Met flexibel thuiswerken kan er in de toekomst wel bespaard worden, maar op de lange termijn gaat het niet zo’n groot verschil maken.’

Hoopvol

Verder was het steenkoolverbruik in 2020 laag. Dit kwam met name door de lage prijs van aardgas. Ook zorgde de relatief warme winter voor minder vraag naar fossiele brandstoffen.

‘Het belangrijkste is dat we moeite blijven doen om de urgentie van klimaatverandering op de agenda te houden’, legt Van Hattum uit. ‘Er gaan ook dingen goed, er is veel geld voor klimaatbeleid en er worden ambitieuze doelen gesteld. Nu moeten we dat geld ook effectief besteden. Dat betekent dat je alle partijen, ook de grote, internationale bedrijven en burgers erbij moet betrekken.’

We mogen volgens van Hattum enig optimisme koesteren. ‘In ieder geval is het hoopvol dat we met deze cijfers kunnen laten zien dat die klimaatdoelen echt haalbaar zijn’, concludeert hij. ‘We moeten uitstralen dat we het kunnen, met z’n allen.’

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie