Bloeiend wildpark door unieke samenwerking

The Optimist 5 jul 2019 Natuur & Milieu

De staat van het Afrikaanse Majete wildpark in Zuid-Malawi is in zestien jaar sterk veranderd. Waar in 2003 nauwelijks dieren waren en het geen toeristen ontving, is het een oase geworden voor ruim twaalfduizend dieren die zich vestigden in het wildpark. De toekomst van het reservaat is gewaarborgd door een bijzondere samenwerking die een hoopvol houvast biedt.

De ommekeer kwam nadat de Malawiaanse overheid het beheer van het Majete park overdroeg aan stichting African Parks in 2003. Dit leidde tot de terugkeer van grote dieren en toeristen. De Nederlandse particuliere stichting Dioraphte droeg bij aan de financiering.

Stichting The Hunger Project werd mede uitgenodigd om in het project te stappen. De stichting zette zich in om de situatie van de dorpsbewoners te verbeteren. In 2012 werd een groep van 21 dorpen rond Majete benaderd om samen te werken met het natuurreservaat.

Successen

Dorpsbewoners werden getraind als parkopzichters en toergidsen en leerden hoe een goede samenwerking leidt tot verbetering van hun leefsituatie. Zeven jaar later zijn de omstandigheden aanzienlijk verbeterd. Armoede en honger komen bijna niet meer voor. Door dit grote succes willen nog vijf dorpen zich aansluiten bij het project rondom Majete.

Veel internationale experts komen op bezoek om van dit mooie voorbeeld te leren. De bewakers van het park zijn goed getraind en zijn intensief betrokken bij de bescherming van het park. Een opvallende statistiek is dat in het wildpark al zestien jaar niet één olifant of neushoorn is gestroopt.

Toekomst

Het toeristenbezoek van het park is hard gegroeid en brengt jaarlijks een half miljoen dollar op. Het geld wordt gestoken in onderhoud van het park en de infrastructuur van de omliggende dorpen. Daarnaast is in 2014 een malaria onderzoekscentrum opgericht met als doel tachtig procent van de ziektegevallen bij lokale inwoners te verminderen.

Bron: African Parks
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie