Biodynamische landbouw flink toegenomen

The Optimist 22 sep 2022 Natuur & Milieu

De afgelopen tien jaar is de biodynamische landbouw met 81 procent toegenomen. Dit blijkt uit de Demeter Monitor 2021/2022. Het areaal biodynamische landbouw in Nederland steeg van 5150 tot 9340 hectare. Dit is 11,2 procent van het totale biologische areaal.

Verschil biodynamisch en biologisch

Biodynamische boeren en tuinders voldoen aan een aantal aanvullende voorwaarden boven de Europees vastgestelde biologische normen. Zo is minimaal 10 procent van het areaal ingericht om biodiversiteit te ondersteunen en mag er veel minder stikstof worden bemest (112 kilo stikstof per hectare tegenover 170 kilo stikstof in de biologische landbouw). Een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen biologisch en biodynamisch is via deze link te lezen. Biodynamische producten zijn herkenbaar aan het Demeter keurmerk.

Noodzaak van biodynamische landbouw

Volgens Bert van Ruitenbeek, directeur van Stichting Demeter, is voor de langere termijn de groei van de biodynamische landbouw logisch en noodzakelijk. Hij verklaart: ‘Omdat het invulling geeft aan tal van urgente maatschappelijke uitdagingen om behoud van natuur, water, voedselkwaliteit, dierenwelzijn met de voedselproductie in evenwicht te brengen. Dit kan door bestrijdingsmiddelen en kunstmest uit te bannen, bodemvruchtbaarheid centraal te stellen en te zorgen voor een grondgebonden veestapel. Echter, zolang de maatschappelijke kosten niet in de prijzen worden meegenomen, is er zeker met het huidige koopkrachtverlies van veel burgers geen structurele omslag te verwachten en is de ruimte voor boeren die ook op deze wijze willen werken beperkt. Daarom heeft Stichting Demeter als één van de initiatiefnemers van het Groenboerenplan – samen met andere groene (boeren)organisaties – een inmiddels breed ondersteund tienpuntenplan aan de landbouwministers overhandigd om te pleiten voor maatregelen die leiden tot een echte omslag van ons voedselsysteem, waar ook onderzoek en onderwijs op aansluit. Met een nieuw perspectief voor boeren en een vitaal platteland.’

Over Demeter

Demeter is het internationale kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding. De Demeter Monitor wordt jaarlijks door Stichting Demeter uitgegeven in samenwerking met de BD-Vereniging, Stichting BD Grondbeheer, Stichting Kraaybeekerhof en Aeres Warmonderhof. Als biodynamische beweging werken zij intensief samen op het gebied van opleiding, training en ontwikkeling. BD Grondbeheer zet zich in voor het veilig stellen van gronden voor biodynamische landbouw en hulp bij bedrijfsopvolging. Inmiddels pachten 30 extensief werkende, vooral BD-bedrijven hun grond via Stichting BD Grondbeheer, in totaal 600 hectare, gefinancierd via schenkingen en de uitgifte van obligaties.

Bron: Stichting Demeter
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie