Bewezen: optimisten leven langer

The Optimist 4 sep 2019 Gezondheid

Optimisme is een krachtige levenshouding. Het laat je beter omgaan met tegenslag en zorgt ervoor dat je oplossingsgericht bent ingesteld. Hoe groot het positieve effect van een optimistische kijk daadwerkelijk is, wordt steeds meer onderzocht. Recent gepubliceerde onderzoeksresultaten van de Universiteit van Boston toont aan dat optimisme zelfs bijdraagt aan een langer leven.

De onderzoekers van Boston University’s School of Medicine werkten voor het onderzoek samen met het National Center for PTSD en de School of Public Health van de Harvard University. Gedurende dertig jaar verzamelden zij data van maar liefst 69.744 vrouwen en 1.429 mannen. De vrouwen werden tien jaar lang gevolgd, bij de mannen was dit dertig jaar. Beide groepen vulden vragenlijsten in over hun niveau van optimisme, gezondheid en leefstijl zoals voeding, rookgedrag en alcoholconsumptie.

Uitzonderlijk hoge leeftijd

Bij het vergelijken van de data over het niveau van optimisme, bleek dat de meest optimistische vrouwen en mannen gemiddeld elf tot vijftien procent langer leven. Het onderzoeksrapport meldt dat de optimisten vijftig tot zeventig procent meer kans hebben om een ‘uitzonderlijk hoge leeftijd’ – 85 jaar of ouder – te behalen. De resultaten bleven hetzelfde na het verwerken van alle overige variabelen, zoals leeftijd, demografische factoren en leefstijlgewoonten.

Volgens hoofdonderzoeker Lewina Lee is het onderzoek relevant voor de publieke gezondheid, omdat het aantoont dat optimisme de menselijke levensduur kan verlengen.

Optimisme en gezondheid

Wat het onderzoek niet aantoont, is hoe optimisme precies bijdraagt aan een langer leven. Medeonderzoeker Laura Kubzansky wijst voor het mogelijke antwoord in de richting van andere onderzoeken. Daaruit blijkt dat optimisten mogelijk beter met emoties en tegenslagen kunnen omgaan. Ook lijkt het er volgens de onderzoekers op dat optimistische mensen vaak gezondere gewoontes hebben, minder snel roken en meer bewegen. Onderzoeker Francine Grodstein concludeert dat er nog veel onderzoek gedaan moet worden naar waarom optimisme zo belangrijk is, maar dat de relatie tussen optimisme en gezondheid steeds duidelijker wordt.

Wil je nog optimistischer worden? Neem een abonnement op ons magazine!

Bron: Universiteit van Boston
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie