Beweegvloer gaat fysieke inactiviteit in het onderwijs tegen

The Optimist 15 jun 2020 Gezondheid

Meer bewegen kan leiden tot betere hersenactiviteit en leerprestaties. Toch wordt er in het onderwijs nog veel langdurig gezeten, wat resulteert in allerlei ziektes waaronder overgewicht en bijziendheid. De Nederlandse start-up Springlab introduceert daarom een beweegvloer om fysieke inactiviteit in het onderwijs op een innovatieve manier tegen te gaan.

Vanaf 15 juni 2020 kunnen de basisschoolleerlingen van zes basisscholen bewegen en leren tegelijkertijd op de Springlab Beweegvloer. Bewegend leren is iets anders dan ze gewend waren. ‘Zodra kinderen naar school gaan, is zitten de norm’, stelt Jan-Paul de Beer van Springlab. ‘Het toenemende gebruik van digitale middelen in het onderwijs zorgt ervoor dat deze trend verder doorzet en kinderen in de toekomst nóg minder gaan bewegen. De huidige gezondheidscrisis maakt des te meer duidelijk dat voldoende bewegen essentieel is voor de ontwikkeling en de gezondheid van een kind. Wij willen daarom meer beweging in het onderwijs integreren, niet alleen tijdens de gymles en in de pauzes, maar ook in de klas zelf. Veel techniek is al aanwezig, denk aan het digibord, de laptop en de tablet, maar het onderwijs blijft zittend. Wij zetten technologie in die het onderwijs wél beweeglijk maakt.’

Rennen, springen, rollen

De Springlab Beweegvloer werd door de start-up samen ontwikkeld met kinderen, pedagogen, leraren, ‘serious-gamedesigners’ en onderzoekers van De Haagse Hogeschool (HHS). De vloer bestaat uit een beamer en een bewegingssensor en is bedoeld voor basisschoolleerlingen van vier tot en met zeven jaar. De beamer projecteert leerspellen op de vloer die aan de landelijke leerdoelen voldoen; denk aan rekenen, taal en het herkennen van kleuren. Beweging van de leerlingen wordt gezien door een sensor, waardoor het geprojecteerde spel interactief is. Op die manier ontdekken ze met hun hele lichaam de digitale leerwereld. Op de beweegvloer kunnen de leerlingen rennen, springen, rollen, rekken en strekken en nog veel meer. Doordat kinderen in groepen van vier tot zes tegelijkertijd gebruikmaken van de beweegvloer, is het ook een sociale manier van digitaal onderwijs en leren ze onder meer samenwerken en kijken en luisteren naar de ander.

Beweegrichtlijnen

In de Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad staat dat kinderen minstens een uur per dag moeten bewegen om een gezonde levensstijl te behouden. Bijna dertig procent van de basisschoolleerlingen valt motorisch door de mand, met alle gevolgen van dien voor hun gezondheid, nu en later. Sanne de Vries, lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving aan De Haagse Hogeschool en als onderzoeker betrokken bij de Beweegvloer: ‘Bewegen draagt bij jonge kinderen bij aan de bot- en spierontwikkeling, motorische en sociaal-emotionele vaardigheden en helpt om overgewicht tegen te gaan.’

Onderzoeksresultaten lijken nu ook aan te tonen dat als kinderen meer bewegen, ze zich beter kunnen concentreren en beter worden in rekenen en spelling. Volgens leerkrachten heeft bewegen een positieve invloed op de sfeer in de klas en op het gedrag en de aandacht van de kinderen. De Beer: ‘Op school zijn kinderen veel met hun hoofd bezig, ze zitten veel. Terwijl onderzoeken aantonen dat bewegen een positief effect op de hersenen heeft en ook op het lichaam.’

De komende tijd onderzoekt de HHS in samenwerking met De Sportinnovator de effecten van de beweegvloer op onder meer de motorische ontwikkeling van basisschoolleerlingen van 4 tot en met 7 jaar.

Bron: Springlab
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie